Trollit http://danielsazonov.puheenvuoro.uusisuomi.fi/taxonomy/term/138816/all Sun, 03 Feb 2019 22:50:38 +0200 fi Napakkaa puhetta sananvapaudesta http://jarmokoponen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/269001-napakkaa-puhetta-sananvapaudesta <p>Suomalaisilla menee hyvin. Melkein kaikilla mittareilla. Ikinä ei ole mennyt näin hyvin.</p><p>Sananvapauden puolustajilla riittää kuitenkin työtä: pahin uhka olemme me itse.</p><p>Liberaalin demokratian pitäisi kyetä kertomaan paremmin se, minkä takia tarvitaan kansainväistä yhteistyötä ja minkä takia tarvitaan universaaleja ihmisoikeuksia.</p><p>Kirjailijoilla, tutkijoilla ja toimittajilla on kaikilla syy olla huolestuneita sananvapauden kehityksestä. Suuri osa ihmisistä kokee alkukantaisesti, että ei heillä ole sananvapautta, koska melkein mikä tahansa asia voidaan milloin vaan kiistää, koska sitä pidetään tyhmänä tai loukkaavana.</p><p>-Kritiikkiä tulee eri suunnista, koska on havaittu, että on toisenlaisia intressejä ja kaikki eivät ole pysyneet kyydissä, arvioi viestintäoikeuden dosentti Riku Neuvonen, joka alusti viime viikolla asiantuntijakeskustelua Suomen sananvapauden tilasta.</p><p>Paneeliin osallistuivat Neuvosen lisäksi STT:n päätoimittaja Minna Holopainen, Kirjailijaliiton puheenjohtaja Sirpa Kähkönen ja Suomen Pen-klubin hallituksen jäsen, tietokirjailija Oula Silvennoinen. Keskustelua veti Toimittajat ilman rajoja -järjestön Suomen-osaston puheenjohtaja, toimittaja Jarmo Mäkelä.</p><p>Keskustelu käytiin <a href="https://blogit.apu.fi/koponen/kirja-arvio-riku-neuvonen-sananvapauden-historia-suomessa/">Neuvosen viime vuonna julkaistun Sananvapauden historia Suomessa -kirjan pohjalta </a>Eurooppalainen Suomi ry:n tiloissa Helsingissä.</p><p><strong>Mistä sinun mielestäsi ei pitäisi puhua?</strong></p><p>-Kysymys joka pitäisi jokaisen esittää itselleen, Neuvonen sanoo.</p><p>Sosiaalinen media on tehnyt helpoksi verkottumisen kansainvälisestikin. Sananvapauden perusajatus on rakentunut hyvin käyttäytyvien ihmisten ideaaliin, mutta sananvapauskysymykset liittyvät yhä voimakkaammin radikalisaatioon.</p><p>Keskustelussa kävi ilmi, että panelisteja huolestuttaa vaikeus, joka liittyy älylliseen keskusteluun esimerkiksi uskonnon ja ihmisoikeuksien sekä ilmaisuvapauksien kohtaamispisteessä.</p><p>Media, ylipäätään ja ennen muuta sosiaalinen media, levittää ajatuksia nopeasti ja tuo yhteiskuntaan kysymyksiä, jotka liittyvät sukupuoleen, luokkaan, etnisyyteen ja uskontoon. Aiemmin ne eivät ole olleet yhtä keskeisiä.</p><p>Paneelissa muistutettiin, että on huolestuttavaa, jos emme kulttuurisesti ja yhteiskunnallisesti puolusta sananvapautta, ja valitsemme edustajiksemme poliitikkoja, jotka eivät puolusta sananvapautta.</p><p>Sananvapauden perinteiset kaventamisen vaatimukset ovat nousseet jostain uskonnon ja siveellisyyden kysymyksistä. Nykyisin sellaiset arvot kuten ihmisoikeudet, tai yleensä ajatus yhteisestä todellisuudesta, ovat vähintäänkin koetuksella. Tilannetta pahentaa se, että monet ovat huomanneet, kuinka todellisuutta voidaan helposti jopa muokata.</p><p>Tekninen kehitys mahdollistaa sen, että ihmiset voivat uskoa yhä enenevässä määrin vain oman kuplansa tuottamaan aineistoon.</p><p>-Internetissä on ollut aina samaa tavaraa, massa on vain kasvanut. Ennen ei ollut kolmea miljardia langan päässä, sanoo Neuvonen.&nbsp;</p><p>Internetin alkuaikoina mietittiin, valtaako Bill Gates maailman ja ryhtyy määräämään, mistä puhutaan. Vähitellen on huolestuttu isoista internet-yrityksistä. Aletaan lopulta huomata, että huolta pitäisi kantaa myös kiinalaisista yhtiöistä. &nbsp;</p><p>-Olemme riippuvaisia teknologioista ja alustoista. Se tulee määrittelemään sen, mistä joku yhtiö antaa meidän puhua ja mistä ei.</p><p>Suurinpana uhkakuvana Neuvonen näkee jonkun sellaisen kriisin tai tapahtuman, joka saa ihmiset kaduille partioimaan ja syntyy ns. järjestäytyneen yhteiskunnan ulkopuolista liikehdintää.</p><p>-Kuka tahansa voi perustaa soihtupartion, Neuvonen puntaroi.</p><p><strong>Sananvapautta pitää käyttää</strong></p><p>Me elämme Suomessa moneen maahan verrattuna hyvässä tilanteessa, mutta samaan aikaan yhteiskuntaamme haastetaan koko ajan monelta suunnalta.</p><p><a href="http://jarmokoponen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/262678-totuuden-jalkeen">Yksi haaste, jopa uhka, on tapa tehdä politiikkaa, joka perustuu paskanpuhumiseen. </a>Ei ole enää mitään väliä, onko sillä, mitä sanotaan yhteyttä todellisuuteen, vaan sanotaan mitä tahansa, mikä koetaan omalle asialle hyödylliseksi. Tai vääristellään toisten lausuntoja mielivaltaisesti, jos sillä voi edistää omia poliittisia tavoitteita.</p><p>-Iso osa ihmisistä kokee, että kulminaatiopiste on saavutettu. Tästä eteenpäin ei ole odotettavissa muuta kuin rappiota ja tuhoa, jos ei tehdä nopeasti ja radikaalisti jotain muuta kuin, minkä on kuviteltu kuuluvan suomalaisen yhteiskunnan perusarvoihin, arvioi Silvennoinen, joka on itse saanut tietokirjailijana kokea, millaista on julkisuus sosiaalisessa mediassa.</p><p>Silvennoinen muistutti, että asiallinen some-julkisuus on raskasta. Häirintä on jo noussut tasolle, johon on yhteiskuntana keksittävä keinoja, tehokkaita vastatoimia.</p><p>Näkyvin tämän tyylin edustaja on kansainvälinen äärioikeisto, joka oikeastaan hakee keskustelutapansa ja tyylinsä toinen toisiltaan.</p><p><strong>Ilmiöt ylittävät rajoja</strong></p><p>Suomessa näiden piirteiden merkittävin edustaja on Silvennoisen mukaan perussuomalainen puolue. Paskanpuhuja jättää huomioimatta sen, että lainsäädäntöönkin sisältyy ajatus siitä, että sanankäyttöön liittyy vastuu. Mitä tahansa ei voi sanoa. Ei vääristellä, ei loukata &ndash; ei miten tahansa.</p><p>Hänen mielestään tätä haastetaan puhumalla sananvapaudesta lähes pakonomaisesti väittäen, että mikä tahansa yritys suitsia kielenkäyttöä on sananvapauden loukkaus.</p><p>-Viime aikoina on esimerkiksi tehty uutisia kansainvälisen sosiaalisen median yritysten käyttäjilleen jakamista ns. bänneistä eli hetkellisistä käyttökielloista. Se on koetettu saada näyttämään nimenomaan sananvapauden rajoittamiselta, Silvennoinen täsmentää.</p><p>On silti selvää, että jos ylipäätään haluaa tietää jotain yhteiskunnan tilasta, on seurattava sosiaalista mediaa. Silvennoinen muistuttaa, että siellä tapahtuvat ilmiöt &rdquo;vuotavat&rdquo; hyvin helposti muuhun maailmaan.</p><p><strong>Kaikki lähtee meistä</strong></p><p>Media, kirjailijat tai tutkijat eivät suinkaan tarvitse pään silitystä.</p><p>Nykyisin kirjailijaliiton puheenjohtajana toimiva Kähkönen huomasi muutama vuosi sitten olevansa tilanteessa, jossa hän joutui miettimään<a href="http://jarmokoponen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/184096-sananvapautemme-rajat?ref=il"> satiirilehti Charlie Hebdon toimittajien ja pilapiirtäjien kohtaamaa terroria vastavalittuna Pen-klubin puheenjohtajana</a>.</p><p>-Sananvapautta on vaikea puolustaa, koska siinä joutuu puolustamaan myös ihmisvihaajia ja rasistista toimintaa, koska Ranskassa on erilainen käsitys siitä, mikä on rasistista.</p><p>Sananvapaustyössä kysymys on laajemmasta asiasta kuin omista näkemyksistä.</p><p>-Monet niistä pilapiirroksista loukkasivat minua. Siksi oli vaikea puolustaa niitä, mutta sananvapaus oli enemmän kuin minun loukkaantumiseni.</p><p>Nykyajan politiikka on loukkausten politiikkaa.</p><p>Kähkönen pohti paneelissa myös sitä, miten voidaan puolustaa liberaaleja arvoja, ihmisoikeuksia, jotka ovat taanneet Suomessa mahdollisuuden niin monille.</p><p>-Rokkolevää on vain jatkuvasti jynssättävä pohjasta, jotta laivan vauhti ei pysähtyisi, Kähkönen vertasi.</p><p>Kähkösen mielestä Suomessa on iso ongelma siinä, että keskustelua ei synny. Kulttuurimme ohjaa edelleen karttamaan ristiriitoja, jopa vaikenemaan epäselvistä aiheista.</p><p>-Meillä on eletty hyvin siinä suhteessa, että mölyä on ollut niin vähän. Mitenkään kiistämättä sitä, että mölyä on ikävä kuunnella.</p><p>Sananvapaudesta puhuttaessa tulee esiin näkökulmien ero. Se on Kähkösen sanoin epämiellyttävä - &nbsp;asia, koska se tuo esiin, että sinulla on tämä näkökulma ja minulla tämä. Ja niistä keskustelemista suomalaiset haluavat välttää.</p><p><strong>Medialla on vahtikoiran vastuu</strong></p><p>Minna Holopainen vastaa STT:n päätoimittajana julkisuuteen nousevasta aineistosta. Hän muistuttaa, että ei ole montaa vuotta kun keskusteltiin lähdesuojan heikennyksistä.</p><p>-Juuri nyt en osaa sitä kuvitella. Mutta vuoden tai kahden kuluttua silloin eduskunnassa oleva puolue tai ministeri voi saada päähänsä, että siinä on joku ongelma, puntaroi Holopainen.</p><p>Mediakritiikkiä tarvitaan ja julkaistujen tietojen pitää olla oikein. Oikeudellisuuden vaatimus ei ole vähentynyt, mutta vapaus käyttää oikeuksia on kasvanut edellisten 20 vuoden aikana valtavasti. Tässä mielessä Holopainen katsoo suomalaisen journalismin elävän nyt suorastaan upeaa aikaa.</p><p>Holopainen muistuttaa, että julkisuuslaki ei toteudu aina hyvin tai ainakaan helposti. Tietoja on hyvin työlästä saada. Parin vuoden kuluttua voi käydä ilmi, että uutistilanteessa tietoja olisi voitu käyttää, mutta silloin tilanne on ehtinyt jo mennä.</p><p>-Meillä on ihan hirveästi opettelemista median toimintatapojen selittämisessä. Emme ole norsunluutornissa, kuten ennen.</p><p>Hän mietti, kuinka sanavapaushenkisiä suomalaiset ovat &ndash; olemmeko itää vai länttä? Hyvä säädössuoja on lännestä, mutta yksityiselämällä on monelle suomalaiselle suurempi arvo kuin lehdistön vapaudella, sananvapaudella. Ehkä tämä näkyy mm. julkisuuslain noudattamisessa?</p><p>Hän pohti edelleen, että trollit ovat uusi ilmiö, ovat ne sitten puolustamassa Kremliä tai vastustamassa maahanmuuttoa. Mutta liittyisikö tämäkin vanhempaa perua olevaan käsitykseemme yksityisyydestä?</p><p>Monella fiksulla ja koulutetulla suomalaisella on sellainen käsitys, että jostain asioista kirjoitetaan ihan liikaa.</p><p>Media joutuu puolustamaan omaa asemaansa ja miettimään, miksi eri asiat ovat tärkeitä. Siksi sen on myös kyettävä perustelemaan se, miksi kirjoitetaan niistäkin asioista, jotka eivät ihmisiä kiinnosta.</p><p>Vastuullisen median on osattava selittää vaikkapa se, miksi jonkun rikoksen tekijän nimi on mainittu ja toisen ei ole.</p><p>Kaikki ei voi kiinnostaa kaikkia. Kiistelylle on paikkansa, kun sillä estetään esivallan ylilyönnit. Ongelmallista on, jos poliitikko ihmettelee, miksi jostain asioista kysytään häneltä. Sen sijaan on tärkeää, että yleisö kysyy, mistä tämä tai tuo johtuu.</p><p><strong>Vaikenemisen perintö</strong></p><p>Todennäköisesti kulttuuriset syyt määrittelevät vaikenemisen. Vaikenemiseen on myös psykohistorialliset juuret. On varmasti olemassa asioita, joista kukaan ei päätä, mutta niistä vaan ei &nbsp;ikään kuin voida puhua. &nbsp;</p><p>-Olemme hämmentyneitä, sanoo Kähkönen arvioidessaan julkista keskustelua. Vaikenemisen kulttuuri on raskas kantaa.</p><p>Sisällissodan jälkeen Suomessa voidaan Kähkösen mukaan nähdä, että maassa elettiin syvässä kriisissä. Puhuminen oli väkivallan kohtaamisen jälkeen mahdotonta. Oikeushistorioitsijoiden mukaan 1920-luvun alussa 1902-1904 syntyneiden miesten sukupolvi oli kaikkein väkivaltaisimpia: tappoivat ja tappelivat, ottivat yhteen puukoilla ja puntareilla. Itsensä ilmaiseminen oli vaikeaa, jos ajatteli jotenkin toisin kuin, miten kannatti siinä maailman tilanteessa ajatella.</p><p>Professori Jukka Kekkosen sisällissodan toiseksi näytökseksi kutsuma tilanne 1930-luvulla johti siihen, että pyrittiin rajoittamaan poliittista ääriajattelua. Siihen oli tietenkin hyvät syyt, mutta se näkyi koko yhteiskuntapolitiikassa, lainsäädännössä ja oikeuskäytännön vinoutumisessa. Oikeus ei ollut kaikille sama.</p><p>Kähkösen mielestä vaikenemista ei ole vaikea ymmärtää muistettaessa, että vuosisadan alkupuolen kokemusten jatkoksi tuli toinen maailmansota. Se toi sotasensuurin ja kansalaisille julkiset kehotukset miettiä, mitä puhut, koska sillä voi hyödyttää vihollista.</p><p>Kahtiajako heijastui syvänä sotien ohi. Vasta 1960-luvun lopussa puhuttiin sisällissodan molempien osapuolten kohtelusta.</p><p>Historiantutkijana Silvennoinen painotti, että meillä on kaikilla tämä sama kokemus kolmen edeltävän sukupolven ajalta.</p><p>Voittajien päätöksellä Suomessa luotiin yhteinen sopimus, jonka mukaan tietyistä asioista ollaan hiljaa. Ei niin, että sitä oli missään sovittu, vaan kaikki tajusivat, että &rdquo;näistä ei sitten jumankauta puhuta&rdquo;. Hävinneille kävi myös selväksi, että oli asioita, joista piti puhua korkeintaan omassa piirissä.</p><p>Tämän järisyttävän historian perinnön jatkoksi suomalaiset joutuivat suostumaan Neuvostoliiton YYA-aikaan, jonka ytimessä oli sanattomaan sopimukseen perustuva itsesensuuri, että &rdquo;kyllähän sä nyt ymmärrät, että ei mennä tähän, että ei näitä asioita&rdquo;.</p><p>-Ihme etteivät suomalaiset ole pahemmin kieroon vääntyneitä, Silvennoinen totesi.</p><p>TIR:n puheenjohtaja Mäkelä tiivisti tilaisuuden lopuksi vanhan näkemyksensä kylmän sodan aikana kehittämänsä pätevän, mutta provokatiivisen, poliittisen keskustelun kolme lakia.</p><p>-Se, mikä jyrkästi kiistetään, on aina totta.</p><p>-Se, mistä ei koskaan sanota mitään, on aina tärkeää.</p><p>-Ja se, mistä jaksetaan jauhaa loputtomasti, sillä ei ole mitään merkitystä.</p><p>**</p><p>Kirjoittajat <strong>Jarmo Koponen</strong> ja <strong>Kii Runsten</strong> ovat Toimittajat ilman rajoja-järjestön Suomen-osaston hallituksen jäseniä.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Suomalaisilla menee hyvin. Melkein kaikilla mittareilla. Ikinä ei ole mennyt näin hyvin.

Sananvapauden puolustajilla riittää kuitenkin työtä: pahin uhka olemme me itse.

Liberaalin demokratian pitäisi kyetä kertomaan paremmin se, minkä takia tarvitaan kansainväistä yhteistyötä ja minkä takia tarvitaan universaaleja ihmisoikeuksia.

Kirjailijoilla, tutkijoilla ja toimittajilla on kaikilla syy olla huolestuneita sananvapauden kehityksestä. Suuri osa ihmisistä kokee alkukantaisesti, että ei heillä ole sananvapautta, koska melkein mikä tahansa asia voidaan milloin vaan kiistää, koska sitä pidetään tyhmänä tai loukkaavana.

-Kritiikkiä tulee eri suunnista, koska on havaittu, että on toisenlaisia intressejä ja kaikki eivät ole pysyneet kyydissä, arvioi viestintäoikeuden dosentti Riku Neuvonen, joka alusti viime viikolla asiantuntijakeskustelua Suomen sananvapauden tilasta.

Paneeliin osallistuivat Neuvosen lisäksi STT:n päätoimittaja Minna Holopainen, Kirjailijaliiton puheenjohtaja Sirpa Kähkönen ja Suomen Pen-klubin hallituksen jäsen, tietokirjailija Oula Silvennoinen. Keskustelua veti Toimittajat ilman rajoja -järjestön Suomen-osaston puheenjohtaja, toimittaja Jarmo Mäkelä.

Keskustelu käytiin Neuvosen viime vuonna julkaistun Sananvapauden historia Suomessa -kirjan pohjalta Eurooppalainen Suomi ry:n tiloissa Helsingissä.

Mistä sinun mielestäsi ei pitäisi puhua?

-Kysymys joka pitäisi jokaisen esittää itselleen, Neuvonen sanoo.

Sosiaalinen media on tehnyt helpoksi verkottumisen kansainvälisestikin. Sananvapauden perusajatus on rakentunut hyvin käyttäytyvien ihmisten ideaaliin, mutta sananvapauskysymykset liittyvät yhä voimakkaammin radikalisaatioon.

Keskustelussa kävi ilmi, että panelisteja huolestuttaa vaikeus, joka liittyy älylliseen keskusteluun esimerkiksi uskonnon ja ihmisoikeuksien sekä ilmaisuvapauksien kohtaamispisteessä.

Media, ylipäätään ja ennen muuta sosiaalinen media, levittää ajatuksia nopeasti ja tuo yhteiskuntaan kysymyksiä, jotka liittyvät sukupuoleen, luokkaan, etnisyyteen ja uskontoon. Aiemmin ne eivät ole olleet yhtä keskeisiä.

Paneelissa muistutettiin, että on huolestuttavaa, jos emme kulttuurisesti ja yhteiskunnallisesti puolusta sananvapautta, ja valitsemme edustajiksemme poliitikkoja, jotka eivät puolusta sananvapautta.

Sananvapauden perinteiset kaventamisen vaatimukset ovat nousseet jostain uskonnon ja siveellisyyden kysymyksistä. Nykyisin sellaiset arvot kuten ihmisoikeudet, tai yleensä ajatus yhteisestä todellisuudesta, ovat vähintäänkin koetuksella. Tilannetta pahentaa se, että monet ovat huomanneet, kuinka todellisuutta voidaan helposti jopa muokata.

Tekninen kehitys mahdollistaa sen, että ihmiset voivat uskoa yhä enenevässä määrin vain oman kuplansa tuottamaan aineistoon.

-Internetissä on ollut aina samaa tavaraa, massa on vain kasvanut. Ennen ei ollut kolmea miljardia langan päässä, sanoo Neuvonen. 

Internetin alkuaikoina mietittiin, valtaako Bill Gates maailman ja ryhtyy määräämään, mistä puhutaan. Vähitellen on huolestuttu isoista internet-yrityksistä. Aletaan lopulta huomata, että huolta pitäisi kantaa myös kiinalaisista yhtiöistä.  

-Olemme riippuvaisia teknologioista ja alustoista. Se tulee määrittelemään sen, mistä joku yhtiö antaa meidän puhua ja mistä ei.

Suurinpana uhkakuvana Neuvonen näkee jonkun sellaisen kriisin tai tapahtuman, joka saa ihmiset kaduille partioimaan ja syntyy ns. järjestäytyneen yhteiskunnan ulkopuolista liikehdintää.

-Kuka tahansa voi perustaa soihtupartion, Neuvonen puntaroi.

Sananvapautta pitää käyttää

Me elämme Suomessa moneen maahan verrattuna hyvässä tilanteessa, mutta samaan aikaan yhteiskuntaamme haastetaan koko ajan monelta suunnalta.

Yksi haaste, jopa uhka, on tapa tehdä politiikkaa, joka perustuu paskanpuhumiseen. Ei ole enää mitään väliä, onko sillä, mitä sanotaan yhteyttä todellisuuteen, vaan sanotaan mitä tahansa, mikä koetaan omalle asialle hyödylliseksi. Tai vääristellään toisten lausuntoja mielivaltaisesti, jos sillä voi edistää omia poliittisia tavoitteita.

-Iso osa ihmisistä kokee, että kulminaatiopiste on saavutettu. Tästä eteenpäin ei ole odotettavissa muuta kuin rappiota ja tuhoa, jos ei tehdä nopeasti ja radikaalisti jotain muuta kuin, minkä on kuviteltu kuuluvan suomalaisen yhteiskunnan perusarvoihin, arvioi Silvennoinen, joka on itse saanut tietokirjailijana kokea, millaista on julkisuus sosiaalisessa mediassa.

Silvennoinen muistutti, että asiallinen some-julkisuus on raskasta. Häirintä on jo noussut tasolle, johon on yhteiskuntana keksittävä keinoja, tehokkaita vastatoimia.

Näkyvin tämän tyylin edustaja on kansainvälinen äärioikeisto, joka oikeastaan hakee keskustelutapansa ja tyylinsä toinen toisiltaan.

Ilmiöt ylittävät rajoja

Suomessa näiden piirteiden merkittävin edustaja on Silvennoisen mukaan perussuomalainen puolue. Paskanpuhuja jättää huomioimatta sen, että lainsäädäntöönkin sisältyy ajatus siitä, että sanankäyttöön liittyy vastuu. Mitä tahansa ei voi sanoa. Ei vääristellä, ei loukata – ei miten tahansa.

Hänen mielestään tätä haastetaan puhumalla sananvapaudesta lähes pakonomaisesti väittäen, että mikä tahansa yritys suitsia kielenkäyttöä on sananvapauden loukkaus.

-Viime aikoina on esimerkiksi tehty uutisia kansainvälisen sosiaalisen median yritysten käyttäjilleen jakamista ns. bänneistä eli hetkellisistä käyttökielloista. Se on koetettu saada näyttämään nimenomaan sananvapauden rajoittamiselta, Silvennoinen täsmentää.

On silti selvää, että jos ylipäätään haluaa tietää jotain yhteiskunnan tilasta, on seurattava sosiaalista mediaa. Silvennoinen muistuttaa, että siellä tapahtuvat ilmiöt ”vuotavat” hyvin helposti muuhun maailmaan.

Kaikki lähtee meistä

Media, kirjailijat tai tutkijat eivät suinkaan tarvitse pään silitystä.

Nykyisin kirjailijaliiton puheenjohtajana toimiva Kähkönen huomasi muutama vuosi sitten olevansa tilanteessa, jossa hän joutui miettimään satiirilehti Charlie Hebdon toimittajien ja pilapiirtäjien kohtaamaa terroria vastavalittuna Pen-klubin puheenjohtajana.

-Sananvapautta on vaikea puolustaa, koska siinä joutuu puolustamaan myös ihmisvihaajia ja rasistista toimintaa, koska Ranskassa on erilainen käsitys siitä, mikä on rasistista.

Sananvapaustyössä kysymys on laajemmasta asiasta kuin omista näkemyksistä.

-Monet niistä pilapiirroksista loukkasivat minua. Siksi oli vaikea puolustaa niitä, mutta sananvapaus oli enemmän kuin minun loukkaantumiseni.

Nykyajan politiikka on loukkausten politiikkaa.

Kähkönen pohti paneelissa myös sitä, miten voidaan puolustaa liberaaleja arvoja, ihmisoikeuksia, jotka ovat taanneet Suomessa mahdollisuuden niin monille.

-Rokkolevää on vain jatkuvasti jynssättävä pohjasta, jotta laivan vauhti ei pysähtyisi, Kähkönen vertasi.

Kähkösen mielestä Suomessa on iso ongelma siinä, että keskustelua ei synny. Kulttuurimme ohjaa edelleen karttamaan ristiriitoja, jopa vaikenemaan epäselvistä aiheista.

-Meillä on eletty hyvin siinä suhteessa, että mölyä on ollut niin vähän. Mitenkään kiistämättä sitä, että mölyä on ikävä kuunnella.

Sananvapaudesta puhuttaessa tulee esiin näkökulmien ero. Se on Kähkösen sanoin epämiellyttävä -  asia, koska se tuo esiin, että sinulla on tämä näkökulma ja minulla tämä. Ja niistä keskustelemista suomalaiset haluavat välttää.

Medialla on vahtikoiran vastuu

Minna Holopainen vastaa STT:n päätoimittajana julkisuuteen nousevasta aineistosta. Hän muistuttaa, että ei ole montaa vuotta kun keskusteltiin lähdesuojan heikennyksistä.

-Juuri nyt en osaa sitä kuvitella. Mutta vuoden tai kahden kuluttua silloin eduskunnassa oleva puolue tai ministeri voi saada päähänsä, että siinä on joku ongelma, puntaroi Holopainen.

Mediakritiikkiä tarvitaan ja julkaistujen tietojen pitää olla oikein. Oikeudellisuuden vaatimus ei ole vähentynyt, mutta vapaus käyttää oikeuksia on kasvanut edellisten 20 vuoden aikana valtavasti. Tässä mielessä Holopainen katsoo suomalaisen journalismin elävän nyt suorastaan upeaa aikaa.

Holopainen muistuttaa, että julkisuuslaki ei toteudu aina hyvin tai ainakaan helposti. Tietoja on hyvin työlästä saada. Parin vuoden kuluttua voi käydä ilmi, että uutistilanteessa tietoja olisi voitu käyttää, mutta silloin tilanne on ehtinyt jo mennä.

-Meillä on ihan hirveästi opettelemista median toimintatapojen selittämisessä. Emme ole norsunluutornissa, kuten ennen.

Hän mietti, kuinka sanavapaushenkisiä suomalaiset ovat – olemmeko itää vai länttä? Hyvä säädössuoja on lännestä, mutta yksityiselämällä on monelle suomalaiselle suurempi arvo kuin lehdistön vapaudella, sananvapaudella. Ehkä tämä näkyy mm. julkisuuslain noudattamisessa?

Hän pohti edelleen, että trollit ovat uusi ilmiö, ovat ne sitten puolustamassa Kremliä tai vastustamassa maahanmuuttoa. Mutta liittyisikö tämäkin vanhempaa perua olevaan käsitykseemme yksityisyydestä?

Monella fiksulla ja koulutetulla suomalaisella on sellainen käsitys, että jostain asioista kirjoitetaan ihan liikaa.

Media joutuu puolustamaan omaa asemaansa ja miettimään, miksi eri asiat ovat tärkeitä. Siksi sen on myös kyettävä perustelemaan se, miksi kirjoitetaan niistäkin asioista, jotka eivät ihmisiä kiinnosta.

Vastuullisen median on osattava selittää vaikkapa se, miksi jonkun rikoksen tekijän nimi on mainittu ja toisen ei ole.

Kaikki ei voi kiinnostaa kaikkia. Kiistelylle on paikkansa, kun sillä estetään esivallan ylilyönnit. Ongelmallista on, jos poliitikko ihmettelee, miksi jostain asioista kysytään häneltä. Sen sijaan on tärkeää, että yleisö kysyy, mistä tämä tai tuo johtuu.

Vaikenemisen perintö

Todennäköisesti kulttuuriset syyt määrittelevät vaikenemisen. Vaikenemiseen on myös psykohistorialliset juuret. On varmasti olemassa asioita, joista kukaan ei päätä, mutta niistä vaan ei  ikään kuin voida puhua.  

-Olemme hämmentyneitä, sanoo Kähkönen arvioidessaan julkista keskustelua. Vaikenemisen kulttuuri on raskas kantaa.

Sisällissodan jälkeen Suomessa voidaan Kähkösen mukaan nähdä, että maassa elettiin syvässä kriisissä. Puhuminen oli väkivallan kohtaamisen jälkeen mahdotonta. Oikeushistorioitsijoiden mukaan 1920-luvun alussa 1902-1904 syntyneiden miesten sukupolvi oli kaikkein väkivaltaisimpia: tappoivat ja tappelivat, ottivat yhteen puukoilla ja puntareilla. Itsensä ilmaiseminen oli vaikeaa, jos ajatteli jotenkin toisin kuin, miten kannatti siinä maailman tilanteessa ajatella.

Professori Jukka Kekkosen sisällissodan toiseksi näytökseksi kutsuma tilanne 1930-luvulla johti siihen, että pyrittiin rajoittamaan poliittista ääriajattelua. Siihen oli tietenkin hyvät syyt, mutta se näkyi koko yhteiskuntapolitiikassa, lainsäädännössä ja oikeuskäytännön vinoutumisessa. Oikeus ei ollut kaikille sama.

Kähkösen mielestä vaikenemista ei ole vaikea ymmärtää muistettaessa, että vuosisadan alkupuolen kokemusten jatkoksi tuli toinen maailmansota. Se toi sotasensuurin ja kansalaisille julkiset kehotukset miettiä, mitä puhut, koska sillä voi hyödyttää vihollista.

Kahtiajako heijastui syvänä sotien ohi. Vasta 1960-luvun lopussa puhuttiin sisällissodan molempien osapuolten kohtelusta.

Historiantutkijana Silvennoinen painotti, että meillä on kaikilla tämä sama kokemus kolmen edeltävän sukupolven ajalta.

Voittajien päätöksellä Suomessa luotiin yhteinen sopimus, jonka mukaan tietyistä asioista ollaan hiljaa. Ei niin, että sitä oli missään sovittu, vaan kaikki tajusivat, että ”näistä ei sitten jumankauta puhuta”. Hävinneille kävi myös selväksi, että oli asioita, joista piti puhua korkeintaan omassa piirissä.

Tämän järisyttävän historian perinnön jatkoksi suomalaiset joutuivat suostumaan Neuvostoliiton YYA-aikaan, jonka ytimessä oli sanattomaan sopimukseen perustuva itsesensuuri, että ”kyllähän sä nyt ymmärrät, että ei mennä tähän, että ei näitä asioita”.

-Ihme etteivät suomalaiset ole pahemmin kieroon vääntyneitä, Silvennoinen totesi.

TIR:n puheenjohtaja Mäkelä tiivisti tilaisuuden lopuksi vanhan näkemyksensä kylmän sodan aikana kehittämänsä pätevän, mutta provokatiivisen, poliittisen keskustelun kolme lakia.

-Se, mikä jyrkästi kiistetään, on aina totta.

-Se, mistä ei koskaan sanota mitään, on aina tärkeää.

-Ja se, mistä jaksetaan jauhaa loputtomasti, sillä ei ole mitään merkitystä.

**

Kirjoittajat Jarmo Koponen ja Kii Runsten ovat Toimittajat ilman rajoja-järjestön Suomen-osaston hallituksen jäseniä.

 

 

 

]]>
58 http://jarmokoponen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/269001-napakkaa-puhetta-sananvapaudesta#comments Julkisuuslaki Mediakritiikki Sananvapaus Trollit Sun, 03 Feb 2019 20:50:38 +0000 Jarmo Koponen http://jarmokoponen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/269001-napakkaa-puhetta-sananvapaudesta
Verkonpeikkojen tanssi http://jyrkikasvi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/267050-verkonpeikkojen-tanssi <p><strong>Viime aikoina on puhuttu paljon ns. Kremlin trolleista, mutta lajin kotoperäinen esiintymismuoto, Suomi-trolli on monelle tutumpi. Trollit ovat reaalitodellisuudessa ihan tavallisia ystävällisiä ihmisiä, jotka näppäimistön ääreen päästyään muuttuvat hirviöiksi, joiden olemassaolon tarkoituksena on ärsyttää ja loukata muita sosiaalisessa mediassa.</strong></p><p>Sinänsä trollit eivät ole uusi ilmiö. Heitä löntysti jo muinaisen Usenetin keskusteluryhmissä, vaikka ei heitä sillä nimellä silloin kutsuttu. Monessa Usenet-ryhmässä nämä ns. fleimaajat onnistuivat tulehduttamaan keskustelun niin pahasti, että koko keskusteluryhmä kuoli täysjärkisten ihmisten poistuessa paikalta.</p><p>Tavalliset ihmiset pääsevät trolleista helposti eroon blokkaamalla verenpainetta nostattavat kommentoijat. Poliitikoiden ja toimittajien tilanne ei ole yhtä onnekas, sillä kärjekäs palaute kuuluu ammatin luonteeseen. Jokainen kriitikko _ei_ ole trolli, vaikka sanavalinnat olisivat kiukkuisia.</p><p>Trolli ei reagoi sattumalta vastaan tuleviin puheisiin tai artikkeleihin, vaan etsii aktiivisesti puheenvuoroja, joista voisi lietsoa someraivoa. Mitä voimakkaampia tunteita puheenvuoro edustaa, sen parempi, sillä tunteet avaavat tien kohteen ihon alle. Ja kun uhri erehtyy vastaamaan eli syöttämään trollia, trollin ilta on pelastettu. Jos uhri tai hänen seuraajansa alkavat väitellä trollin kanssa, trollilta karkaa ilopissi.</p><p>Oma lukunsa ovat aatteelliset trolliryhmät, jotka käyttävät trollaamista poliittisena aseena. He seuraavat systemaattisesti yhteiskunnallista keskustelua ja&nbsp;<a href="https://www.ruutu.fi/video/506973">pyrkivät vaientamaan kanssaan eri mieltä olevat</a>&nbsp;keskustelijat hyökkäävillä kommenteilla ja pahimmillaan maalittamalla kohteen julkaisemalla hänen yhteystietonsa. Siinä ei paljon blokkaus auta, jos solvauksia ja uhkauksia tulvii puhelimesta ja postilaatikosta.&nbsp;<a href="https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/99baae3f-e20f-45fa-9f87-d4d9554aca7a">Tavoitteena on pelotella epämieluisa tutkija tai toimittaja vaikenemaan</a>. Toimintaa puolustellaan sananvapaudella, vaikka tavoitteena on muiden sananvapauden rajoittaminen ja omalle aatteelle haitallisen tiedon levittämisen estäminen.</p><p>Oman trollipolitiikkani lähtökohtana on heiluttaa bannivasaraa vasta kun mennään henkilökohtaisuuksiin. Yleensä ajattelen, että mitä tyhmempi trolli, sitä paremmalta näytän sen rinnalla, mutta minullakin on paremmat ja huonommat päiväni. Lisäksi minun on varottava päästämästä kommentoijien keskinäistä sanailua tulehtumaan niin pahasti, että se karkottaa muut seuraajat.</p><p>Sinänsä olen päässyt helpolla. Minua suojaa trolleilta kaksi tekijää, ikä ja sukupuoli. Kun olin aloitteleva nuori poliitikko, sain osakseni paljon enemmän kuraa, mutta iän karttuessa yhä vähemmän. Kun vertaan nyt saamaani palautetta nuorempien naisedustajien saamiin viesteihin, ero on valtava. En todellakaan kykene ymmärtämään enkä hyväksymään heitä verkossa vainoavien misogyynitrollien toimintaa, vaikka näitä&hellip; olentoja pitäisikin ilmeisen vakavien tunne-elämän traumojen perusteella lähinnä sääliä.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Viime aikoina on puhuttu paljon ns. Kremlin trolleista, mutta lajin kotoperäinen esiintymismuoto, Suomi-trolli on monelle tutumpi. Trollit ovat reaalitodellisuudessa ihan tavallisia ystävällisiä ihmisiä, jotka näppäimistön ääreen päästyään muuttuvat hirviöiksi, joiden olemassaolon tarkoituksena on ärsyttää ja loukata muita sosiaalisessa mediassa.

Sinänsä trollit eivät ole uusi ilmiö. Heitä löntysti jo muinaisen Usenetin keskusteluryhmissä, vaikka ei heitä sillä nimellä silloin kutsuttu. Monessa Usenet-ryhmässä nämä ns. fleimaajat onnistuivat tulehduttamaan keskustelun niin pahasti, että koko keskusteluryhmä kuoli täysjärkisten ihmisten poistuessa paikalta.

Tavalliset ihmiset pääsevät trolleista helposti eroon blokkaamalla verenpainetta nostattavat kommentoijat. Poliitikoiden ja toimittajien tilanne ei ole yhtä onnekas, sillä kärjekäs palaute kuuluu ammatin luonteeseen. Jokainen kriitikko _ei_ ole trolli, vaikka sanavalinnat olisivat kiukkuisia.

Trolli ei reagoi sattumalta vastaan tuleviin puheisiin tai artikkeleihin, vaan etsii aktiivisesti puheenvuoroja, joista voisi lietsoa someraivoa. Mitä voimakkaampia tunteita puheenvuoro edustaa, sen parempi, sillä tunteet avaavat tien kohteen ihon alle. Ja kun uhri erehtyy vastaamaan eli syöttämään trollia, trollin ilta on pelastettu. Jos uhri tai hänen seuraajansa alkavat väitellä trollin kanssa, trollilta karkaa ilopissi.

Oma lukunsa ovat aatteelliset trolliryhmät, jotka käyttävät trollaamista poliittisena aseena. He seuraavat systemaattisesti yhteiskunnallista keskustelua ja pyrkivät vaientamaan kanssaan eri mieltä olevat keskustelijat hyökkäävillä kommenteilla ja pahimmillaan maalittamalla kohteen julkaisemalla hänen yhteystietonsa. Siinä ei paljon blokkaus auta, jos solvauksia ja uhkauksia tulvii puhelimesta ja postilaatikosta. Tavoitteena on pelotella epämieluisa tutkija tai toimittaja vaikenemaan. Toimintaa puolustellaan sananvapaudella, vaikka tavoitteena on muiden sananvapauden rajoittaminen ja omalle aatteelle haitallisen tiedon levittämisen estäminen.

Oman trollipolitiikkani lähtökohtana on heiluttaa bannivasaraa vasta kun mennään henkilökohtaisuuksiin. Yleensä ajattelen, että mitä tyhmempi trolli, sitä paremmalta näytän sen rinnalla, mutta minullakin on paremmat ja huonommat päiväni. Lisäksi minun on varottava päästämästä kommentoijien keskinäistä sanailua tulehtumaan niin pahasti, että se karkottaa muut seuraajat.

Sinänsä olen päässyt helpolla. Minua suojaa trolleilta kaksi tekijää, ikä ja sukupuoli. Kun olin aloitteleva nuori poliitikko, sain osakseni paljon enemmän kuraa, mutta iän karttuessa yhä vähemmän. Kun vertaan nyt saamaani palautetta nuorempien naisedustajien saamiin viesteihin, ero on valtava. En todellakaan kykene ymmärtämään enkä hyväksymään heitä verkossa vainoavien misogyynitrollien toimintaa, vaikka näitä… olentoja pitäisikin ilmeisen vakavien tunne-elämän traumojen perusteella lähinnä sääliä.

]]>
4 http://jyrkikasvi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/267050-verkonpeikkojen-tanssi#comments Trollit Mon, 07 Jan 2019 09:40:14 +0000 Jyrki Kasvi http://jyrkikasvi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/267050-verkonpeikkojen-tanssi
Valheen verkoissa http://sariessayah.puheenvuoro.uusisuomi.fi/266032-valheen-verkoissa <p>Ensi kevään eduskunta- ja EU-vaalit tulevat olemaan koetus, jossa fakta ja fiktio ottavat toisistaan mittaa. Enkä tarkoita nyt meidän politikkojen löysiä vaalilupauksia, joita on ollut iät ajat. Tiedustelun ammattilaiset varoittavat, että vaalejamme tullaan ensimmäisen kerran toden teolla häiritsemään ja vaikuttamisyritykset ulottuvat valeuutisista erilaisiin salaliittoteorioihin. Suomalaisten medialukutaitoa ja kykyä erottaa valeuutiset ja trollaukset koetellaan.</p><p>Mitä sitten on odotettavissa? Monien maiden vaaleissa on havaittu yrityksiä horjuttaa kansalaisten luottamusta instituutioihin ja epävarmuuden kylvämistä. Vastakkainasettelua haetaan erilaisten kansalaisryhmien välille ja kärjistetään ristiriitoja.</p><p>Samalla kyseenalaistetaan&nbsp; perinteisen, journalistisia ohjeita noudattavien tiedotusvälineiden asema luotettavana tiedon välittäjänä. Sen sijaan ns. vaihtoehtoinen media luo itsestään kuvan kansalaisten puolella olevasta, vallanpitäjiä ja eliittiä kumartelemattomasta &rdquo;totuuden torvesta&rdquo;. Tämän lisäksi facebookiin ja sosiaaliseen mediaan luodaan sivustoja esimerkiksi isänmaallisilla otsakkeilla, joilta jaetaan suoranaisia valeuutisia viranomaisten toiminnan luotettavuuden horjuttamiseksi.</p><p>Median murros omalta osaltaan edesauttaa tätä kehitystä. Yhä harvempi seuraa toimitettuja tiedotusvälineitä, vaan monien uutisvirta koostuu twitter-viesteistä ja muista sosiaalisen median syöttämistä herätteistä. Käyttäjädataa analysoivat algoritmit puolestaan vahvistavat entisestään valittujen klikkausten mukaista tarjontaa, jota näin ohjelmoidut botit syöttävät. Tällä tavoin kuplat vahvistuvat kuin itsestään.</p><p>Politikoille uuden media-ajan toimintaympäristö on myös haasteellinen. Ennen pidettiin huolellisesti valmisteltuja puheita ja kirjoitettiin perusteltuja mielipidekirjoituksia. Nykyään vain nopea reagointi puolinaisin tiedoin ja kärjekäs kieli tuntuvat takaavan näkyvyyden. Lisäksi moni harhautuu luulemaan, että sosiaalisen median keskustelupalstoilla meuhkaajat edustavat laajoja kansalaispiirejä. Useimmiten siellä ovat ammattitrollit ja monien nimimerkkien takaa löytyvät samat toimijat. Heidän päämääränsä on juurikin viedä politikkoja kuin pässiä narussa ja saada poliittiset agendat liikkumaan kohti omia päämääriä.</p><p>Kansalaisilla on täysi työ yrittäessään luovia uutisvirrassa. Valeuutisen matkivat ulkoisesti journalismia, mutta ne sekoittavat tosiasioita fiktioon viedäkseen eteenpäin poliittisia pyrkimyksiä. Lisäksi jokaisella meillä on se inhimillinen heikkous, että haluamme mielellään uskoa uutisiin, jotka vahvistavat omaa maailmankuvaamme. Ehkäpä kaiken avain onkin omien ennakkoluulojen tunnistaminen ja mediakriittisyys. Ne ovat vaikeinta säilyttää silloin, kun &rdquo;joku kerrankin sanoo asiat niin kuin ne ovat&rdquo;.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Ensi kevään eduskunta- ja EU-vaalit tulevat olemaan koetus, jossa fakta ja fiktio ottavat toisistaan mittaa. Enkä tarkoita nyt meidän politikkojen löysiä vaalilupauksia, joita on ollut iät ajat. Tiedustelun ammattilaiset varoittavat, että vaalejamme tullaan ensimmäisen kerran toden teolla häiritsemään ja vaikuttamisyritykset ulottuvat valeuutisista erilaisiin salaliittoteorioihin. Suomalaisten medialukutaitoa ja kykyä erottaa valeuutiset ja trollaukset koetellaan.

Mitä sitten on odotettavissa? Monien maiden vaaleissa on havaittu yrityksiä horjuttaa kansalaisten luottamusta instituutioihin ja epävarmuuden kylvämistä. Vastakkainasettelua haetaan erilaisten kansalaisryhmien välille ja kärjistetään ristiriitoja.

Samalla kyseenalaistetaan  perinteisen, journalistisia ohjeita noudattavien tiedotusvälineiden asema luotettavana tiedon välittäjänä. Sen sijaan ns. vaihtoehtoinen media luo itsestään kuvan kansalaisten puolella olevasta, vallanpitäjiä ja eliittiä kumartelemattomasta ”totuuden torvesta”. Tämän lisäksi facebookiin ja sosiaaliseen mediaan luodaan sivustoja esimerkiksi isänmaallisilla otsakkeilla, joilta jaetaan suoranaisia valeuutisia viranomaisten toiminnan luotettavuuden horjuttamiseksi.

Median murros omalta osaltaan edesauttaa tätä kehitystä. Yhä harvempi seuraa toimitettuja tiedotusvälineitä, vaan monien uutisvirta koostuu twitter-viesteistä ja muista sosiaalisen median syöttämistä herätteistä. Käyttäjädataa analysoivat algoritmit puolestaan vahvistavat entisestään valittujen klikkausten mukaista tarjontaa, jota näin ohjelmoidut botit syöttävät. Tällä tavoin kuplat vahvistuvat kuin itsestään.

Politikoille uuden media-ajan toimintaympäristö on myös haasteellinen. Ennen pidettiin huolellisesti valmisteltuja puheita ja kirjoitettiin perusteltuja mielipidekirjoituksia. Nykyään vain nopea reagointi puolinaisin tiedoin ja kärjekäs kieli tuntuvat takaavan näkyvyyden. Lisäksi moni harhautuu luulemaan, että sosiaalisen median keskustelupalstoilla meuhkaajat edustavat laajoja kansalaispiirejä. Useimmiten siellä ovat ammattitrollit ja monien nimimerkkien takaa löytyvät samat toimijat. Heidän päämääränsä on juurikin viedä politikkoja kuin pässiä narussa ja saada poliittiset agendat liikkumaan kohti omia päämääriä.

Kansalaisilla on täysi työ yrittäessään luovia uutisvirrassa. Valeuutisen matkivat ulkoisesti journalismia, mutta ne sekoittavat tosiasioita fiktioon viedäkseen eteenpäin poliittisia pyrkimyksiä. Lisäksi jokaisella meillä on se inhimillinen heikkous, että haluamme mielellään uskoa uutisiin, jotka vahvistavat omaa maailmankuvaamme. Ehkäpä kaiken avain onkin omien ennakkoluulojen tunnistaminen ja mediakriittisyys. Ne ovat vaikeinta säilyttää silloin, kun ”joku kerrankin sanoo asiat niin kuin ne ovat”.

]]>
58 http://sariessayah.puheenvuoro.uusisuomi.fi/266032-valheen-verkoissa#comments Botti Mediakriittisyys Medialukutaito Trollit Valeuutiset Mon, 17 Dec 2018 21:46:13 +0000 Sari Essayah http://sariessayah.puheenvuoro.uusisuomi.fi/266032-valheen-verkoissa
Venäjätrollit ja Pietarin trollitehdas! http://1203pl.puheenvuoro.uusisuomi.fi/263882-venajatrollit-ja-pietarin-trollitehdas <p>Puheenvuorossa on keskusteltu osin kiivaastikin viime aikoina mahdollisista Kremlin trolleista ja Pietarin trollitehtaasta. Ylen Ulkolinja esitti hetki sitten useiden pohjoismaisten TV-kanavien yhteistuotantona toimitetun dokumentin &quot;Venäjän trollitehtaassa&quot;.</p><p><a href="https://areena.yle.fi/1-4507354" title="https://areena.yle.fi/1-4507354">https://areena.yle.fi/1-4507354</a></p><p>Ko. dokumentti tarjoaa uuden näkökulman ja lisätietoa tähän keskusteluun. Suosittelen!</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Puheenvuorossa on keskusteltu osin kiivaastikin viime aikoina mahdollisista Kremlin trolleista ja Pietarin trollitehtaasta. Ylen Ulkolinja esitti hetki sitten useiden pohjoismaisten TV-kanavien yhteistuotantona toimitetun dokumentin "Venäjän trollitehtaassa".

https://areena.yle.fi/1-4507354

Ko. dokumentti tarjoaa uuden näkökulman ja lisätietoa tähän keskusteluun. Suosittelen!

 

]]>
206 http://1203pl.puheenvuoro.uusisuomi.fi/263882-venajatrollit-ja-pietarin-trollitehdas#comments Kreml Pietarin trollitehdas Trollit Venäjä Thu, 08 Nov 2018 21:26:33 +0000 Pekka Lukkala http://1203pl.puheenvuoro.uusisuomi.fi/263882-venajatrollit-ja-pietarin-trollitehdas
Venäläiste selityksiä odotellessa http://manukorkman.puheenvuoro.uusisuomi.fi/255778-venalaiste-selityksia-odotellessa <p>Venäläisten selityksiä odotellessa, saamme varmaankin tyytyä Putinin ystävien selityksiin. Mutta miten selitetään, että kaikki ohjussaattueeseen kuuluvat ajoneuvot olivat Venäjän armeijan? Ilta-Sanomissa on tutkijalautakunnan selvittelyn tuloksia.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Venäläisten selityksiä odotellessa, saamme varmaankin tyytyä Putinin ystävien selityksiin. Mutta miten selitetään, että kaikki ohjussaattueeseen kuuluvat ajoneuvot olivat Venäjän armeijan? Ilta-Sanomissa on tutkijalautakunnan selvittelyn tuloksia.

]]>
66 http://manukorkman.puheenvuoro.uusisuomi.fi/255778-venalaiste-selityksia-odotellessa#comments Ohjukset ja Venäjä Trollit Thu, 24 May 2018 12:01:08 +0000 Manu Korkman http://manukorkman.puheenvuoro.uusisuomi.fi/255778-venalaiste-selityksia-odotellessa
Nännit, uusnatsit, trollit http://1203pl.puheenvuoro.uusisuomi.fi/227628-nannit-uusnatsit-trollit <p>Nännit, uusnatsit ja trollit samassa paketissa. Katso pressiklubi Yle Areenasta. Nähtävänä vielä 30 päivää.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Nännit, uusnatsit ja trollit samassa paketissa. Katso pressiklubi Yle Areenasta. Nähtävänä vielä 30 päivää.

]]>
34 http://1203pl.puheenvuoro.uusisuomi.fi/227628-nannit-uusnatsit-trollit#comments Nännit Trollit Uusnatsit Fri, 09 Dec 2016 18:41:35 +0000 Pekka Lukkala http://1203pl.puheenvuoro.uusisuomi.fi/227628-nannit-uusnatsit-trollit
Trollien piirileikki, Kreml lyö tahdin http://majuripasi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/225247-trollien-piirileikki-kreml-lyo-tahdin <p>Muutaman viimeisen päivän aikana mitta tuli täyteen Venäjä-trollauksesta, jota Puheenvuorossa jotkut surutta harrastavat. Voisiko näille trolleille tehdä oman pikku erillispalstan, tai sitten kylmästi lempata heidät muualle syöttämään propagandaansa? Nyt täällä valehdellaan aivan surutta ja jopa ylistetään viisasta äiti-Venäjää sotilaallisista siirroista.</p><p>Olen jo jonkun aikaa kiinnittänyt huomiota joidenkin henkilöiden kommentointiin palstoilla ja siihen, mitä tekstiä he täällä syöttävät. Osa henkilöistä ei juuri tee blogeja vaan he roikkuvat Venäjää kriittisesti tarkastelevien blogistien palstoilla häiriköimässä. Milloin bloggaajia nimitellään ja solvataan täysin avoimesti, milloin lisäksi syötetään joukkoon samat perustelemattomat väitteet, jotka löytyvät Putinistien topten-listalta, kuin suoraan Kremlistä. Mukaan tungetaan suoranaisia valheita, joista hyvä esimerkki on tuore väite siitä, että hallitus on haudannut Nato-hakemuksen jättämisen.&nbsp;</p><p>Tsekissä tehtiin viime vuonna erittäin hyvä tutkimus Venäjän trollauksesta&nbsp;Tsekissä ja Slovakiassa (PRAGUE SECURITY STUDIES INSTITUTE (PSSI) / JUNE 2015, &nbsp;The Pro-Russian Disinformation Campaign in the Czech Republik and Slovakia 2015). Se kertoo kaiken olennaisen Venäjän informaatiovaikuttamisesta toisessa valtiossa. Tutkimuksessa saadut tiedot yleisimmistä trollauksessa käytettävistä väitteistä ovat näköjään universaaleja ja sopivat erittäin hyvin myös tänne Suomeen.</p><p>Tutkimus päätyi viiteen yleisimmin käytettyyn väitteeseen, &nbsp;joilla valheellisesti yritetään vaikuttaa kansalaismielipiteeseen. Jokainen voi miettiä kohdallaan, löytyykö näitä väitteitä näiltä palstoilta. Parhaimmat trollaajat pystyvät sisällyttämään teksteihinsä ne kaikki:</p><p>1) USA on paha, aggressiivinen ja se pyrkii maailmanvalloitukseen, kaikki USA:n toimet ovat &nbsp;epäonnistuneita ja se terrorisoi maailmaa, USA on romahtamassa&nbsp;</p><p>2) Nato ja EU ovat pahoja, aggressiivisia ja vastuussa Euroopan nykytilasta, myös siitä, &nbsp;että Venäjä joutuu vastaamaan Naton ja EU:n aggressioihin, Nato ja EU ovat parhaillaan romahtamassa, Nato ja EU ovat tunkeutuneet itsenäisiin maihin ja vaikuttavat niiden toimiin negatiivisesti</p><p>3) Ukrainaan ei ole hyökätty, siellä ei ole venäläisjoukkoja eikä niiden läsnäoloa ole todistettu, Ukrainaa johtavat lännen nukkehallitus ja fasistit, Ukrainassa on menossa sisällissota sen takia että fasistit hyökkäsivät Itä-Ukrainaan</p><p>4) poliitikot ja lännen media ovat korruptoituneita, Venäjä-vihamielisiä ja eliitin johtamia, media manipuloi kansalaisia Venäjää vastaan</p><p>5) Venäjä ei ole täydellinen mutta se on vähemmän aggressiivinen kuin USA, Venäjä ei hyökkää muihin maihin, se ei ole vaaraksi muille valtioille ja Venäjä joutuu varustautumaan sen takia että Nato ja USA tunkeutuvat Venäjän rajoille, jotta ne voivat hyökätä Venäjälle</p><p>6) tulevaisuus on USA-vetoisena surkea, tulee paljon konflikteja mutta onneksi Venäjän ja Kiinan liitto tekee USA:n terrorista lopun &nbsp;</p><p>Käsittääkseni kaikki edellä mainitut väitteet löytyvät Puheenvuoron tiettyjen kirjoittajien tekeleistä. Kyse on Venäjä-trollauksesta pahimmillaan. Kun kyseisiä väitteitä yritetään tunkea keskusteluun, niitä voi perustellusti ja tutkitusti pitää trollauksena, jolla Venäjän hallinnon mielipide yritetään väkisin tunkea kansalaiselle. Hölmöimmät ovat selvästi propagandan jo nielleet, koska väitteet esitetään sellaisenaan, ilman että niitä yritetään perustella millään järkevällä tasolla. &nbsp;&nbsp;</p><p>Pelottavinta asiassa on, että samoja väitteitä löytyy päivänpolitiikasta joidenkin poliitikkojen puheista. Jokaisen on hyvä tunnistaa pääväitteet, jotta voi tehdä omat johtopäätöksensä trollaajasta. Kyse ei siis ole sananvapaudesta vaan siitä, että sananvapauden nimissä tehdään Suomessa Venäjä-propagandaa. Siinä vaiheessa kun täällä aletaan ylistämään suomalaisten toimin &quot;viisasta äiti-Venäjää&quot; sotalaivojen tuomisesta naapuriin, käsittääkseni siihen voisi jo ihan oikeasti puuttua.&nbsp;&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Muutaman viimeisen päivän aikana mitta tuli täyteen Venäjä-trollauksesta, jota Puheenvuorossa jotkut surutta harrastavat. Voisiko näille trolleille tehdä oman pikku erillispalstan, tai sitten kylmästi lempata heidät muualle syöttämään propagandaansa? Nyt täällä valehdellaan aivan surutta ja jopa ylistetään viisasta äiti-Venäjää sotilaallisista siirroista.

Olen jo jonkun aikaa kiinnittänyt huomiota joidenkin henkilöiden kommentointiin palstoilla ja siihen, mitä tekstiä he täällä syöttävät. Osa henkilöistä ei juuri tee blogeja vaan he roikkuvat Venäjää kriittisesti tarkastelevien blogistien palstoilla häiriköimässä. Milloin bloggaajia nimitellään ja solvataan täysin avoimesti, milloin lisäksi syötetään joukkoon samat perustelemattomat väitteet, jotka löytyvät Putinistien topten-listalta, kuin suoraan Kremlistä. Mukaan tungetaan suoranaisia valheita, joista hyvä esimerkki on tuore väite siitä, että hallitus on haudannut Nato-hakemuksen jättämisen. 

Tsekissä tehtiin viime vuonna erittäin hyvä tutkimus Venäjän trollauksesta Tsekissä ja Slovakiassa (PRAGUE SECURITY STUDIES INSTITUTE (PSSI) / JUNE 2015,  The Pro-Russian Disinformation Campaign in the Czech Republik and Slovakia 2015). Se kertoo kaiken olennaisen Venäjän informaatiovaikuttamisesta toisessa valtiossa. Tutkimuksessa saadut tiedot yleisimmistä trollauksessa käytettävistä väitteistä ovat näköjään universaaleja ja sopivat erittäin hyvin myös tänne Suomeen.

Tutkimus päätyi viiteen yleisimmin käytettyyn väitteeseen,  joilla valheellisesti yritetään vaikuttaa kansalaismielipiteeseen. Jokainen voi miettiä kohdallaan, löytyykö näitä väitteitä näiltä palstoilta. Parhaimmat trollaajat pystyvät sisällyttämään teksteihinsä ne kaikki:

1) USA on paha, aggressiivinen ja se pyrkii maailmanvalloitukseen, kaikki USA:n toimet ovat  epäonnistuneita ja se terrorisoi maailmaa, USA on romahtamassa 

2) Nato ja EU ovat pahoja, aggressiivisia ja vastuussa Euroopan nykytilasta, myös siitä,  että Venäjä joutuu vastaamaan Naton ja EU:n aggressioihin, Nato ja EU ovat parhaillaan romahtamassa, Nato ja EU ovat tunkeutuneet itsenäisiin maihin ja vaikuttavat niiden toimiin negatiivisesti

3) Ukrainaan ei ole hyökätty, siellä ei ole venäläisjoukkoja eikä niiden läsnäoloa ole todistettu, Ukrainaa johtavat lännen nukkehallitus ja fasistit, Ukrainassa on menossa sisällissota sen takia että fasistit hyökkäsivät Itä-Ukrainaan

4) poliitikot ja lännen media ovat korruptoituneita, Venäjä-vihamielisiä ja eliitin johtamia, media manipuloi kansalaisia Venäjää vastaan

5) Venäjä ei ole täydellinen mutta se on vähemmän aggressiivinen kuin USA, Venäjä ei hyökkää muihin maihin, se ei ole vaaraksi muille valtioille ja Venäjä joutuu varustautumaan sen takia että Nato ja USA tunkeutuvat Venäjän rajoille, jotta ne voivat hyökätä Venäjälle

6) tulevaisuus on USA-vetoisena surkea, tulee paljon konflikteja mutta onneksi Venäjän ja Kiinan liitto tekee USA:n terrorista lopun  

Käsittääkseni kaikki edellä mainitut väitteet löytyvät Puheenvuoron tiettyjen kirjoittajien tekeleistä. Kyse on Venäjä-trollauksesta pahimmillaan. Kun kyseisiä väitteitä yritetään tunkea keskusteluun, niitä voi perustellusti ja tutkitusti pitää trollauksena, jolla Venäjän hallinnon mielipide yritetään väkisin tunkea kansalaiselle. Hölmöimmät ovat selvästi propagandan jo nielleet, koska väitteet esitetään sellaisenaan, ilman että niitä yritetään perustella millään järkevällä tasolla.   

Pelottavinta asiassa on, että samoja väitteitä löytyy päivänpolitiikasta joidenkin poliitikkojen puheista. Jokaisen on hyvä tunnistaa pääväitteet, jotta voi tehdä omat johtopäätöksensä trollaajasta. Kyse ei siis ole sananvapaudesta vaan siitä, että sananvapauden nimissä tehdään Suomessa Venäjä-propagandaa. Siinä vaiheessa kun täällä aletaan ylistämään suomalaisten toimin "viisasta äiti-Venäjää" sotalaivojen tuomisesta naapuriin, käsittääkseni siihen voisi jo ihan oikeasti puuttua.  

]]>
67 http://majuripasi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/225247-trollien-piirileikki-kreml-lyo-tahdin#comments Kremlin propaganda Trollit Venäjä Sun, 30 Oct 2016 13:08:17 +0000 pasi majuri http://majuripasi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/225247-trollien-piirileikki-kreml-lyo-tahdin
Media, trollit on jo paljastettu, mutta Suomen myyneet ovat se todellinen uhka http://pelisuomi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/225222-media-trollit-on-jo-paljastettu-mutta-suomen-myyneet-ovat-se-todellinen-uhka <p>Ikävä on seurata, että media, päättäjät, SUPO ja puolustusvoimat on onnistuttu harhauttamaan trollien perään, kun se todellinen vaara tulee Suomen puolueiden, poliitikkojen, päättäjien, virkamiesten, uskonlahkojen ja ns. luotettavan median sisältä &ndash; korruptio.</p><p><strong>Trollit olivat vain Putinin harhautus, johon koukkuun kaikki tarttuivat.</strong></p><p>Ei tarvitse paljon lukea kansainvälistä mediaa, kun ymmärtää, että Venäjä on lahjonut suoraan rahalla, kiristänyt hallussa olevilla arkaluotoisilla tiedoilla ja lupauksilla länsimaisia vaikuttajia, poliitikoista virkamiehiin, pankkiireista puolueisiin, sisäisestä turvallisuudesta vastaavista kunnallispoliitikoihin. Se lista on loputon.</p><p>Harvoilla valtioilla on sisäinen valvonta, joka ulottuu kaikkialle valtion ja kuntien hallintoon. Minun tiedossani on vain Viro, jossa kaikki päättäjät ovat tiukan valvonnan alla, niin oikeusviranomaiset, virkamiehet, poliitikot, puolustusvoimat kuin valtioyhtiöiden johto. Se on ainut maa, jossa niitä &rdquo;maansa myyneitä&rdquo; on saatu myös paljastettua, syytteisiin ja tuomiolle.</p><p>Olkiluoto 3 ja nyt Fennovoiman todelliset vaikuttajat ovat Kremlissä. Molempia hankkeita pyritään vaikeuttamaan Venäjältä. Arevalla on suorat kiinteät taloudelliset suhteet Venäjälle ja Simens on korruptoitunut jo aikoja sitten Kremli myönteiseksi. Venäjän etu on se, että ydinvoimaloita ei saada käyttöön.</p><p>Brittien Brexit oli järkyttävä esimerkki siitä, kuinka Venäjältä autettiin luomaan valheellinen propaganda kampanja Britannian irrottamiseksi EU:sta. Samalla disinformaatiolla pyritään saamaan Putin myönteinen Trump Yhdysvaltain presidentiksi.</p><p>Putin pelaa uskottavan valehtelijan roolia. Media kirjoittaa ja kumoaa valheet, mutta lukijat ja uutisten kuuntelijat ymmärtävät vain otsikot ja lukevat muutaman rivin sen alapuolelta. Media on epäonnistunut uutisoinnissaan, sillä uutiset toimitetaan vielä vanhalla tavalla, kun nykyinen uutisten luku noudattaa SOME:n sääntöjä, jossa otsikko ja ensimmäinen kappale luetaan, ja siirrytään seuraavaan uutiseen tai päivitykseen. Näin kävi Brexit äänestyksessä ja sama on vaarassa toistua nyt USA:n presidentin vaaleissa.<strong> VALHEELLA ON LYHET JÄLJET, MUTTA SE RIITTÄÄ MUUTTAMAAN KOKO MAAILMAN POLITIIKAN !</strong></p><p><strong>Käytän em. todistelussa omaa kokemustani, sillä tämä vastaa täytin em. maailman politiikan peliä.</strong></p><p>Olen itse saanut henkilökohtaisesti kokea aivan saman tavan, jolla meidän yrityksemme ryöstettiin. Tapa, jolla meidät ryöstettiin on käytetty myös valtioiden miehittämisessä ja käytetään tänäkin päivänä. Mutta toimittajat eivät tunnut lukevan historian tärkeimpien tapahtumien syitä, vaan keskittyvät vain seurauksiin.</p><p><strong>Näin se tehtiin, niin kuin on tehty jo satoja vuosia.</strong></p><p>Teimme pankin kanssa pitävän ja molempia osapuolia hyödyntävän ja sitovan sopimuksen yrityksemme rahoituksesta 90-luvun pankkikriisin alussa. Sopimukseen kuului myös, että pankin edustaja tulee yhtiömme hallintoon ja hallituksessa on enemmistö rahoittajapankkimme edustajia. Syy sopimukseemme ei ollut meidän yrityksemme, joka tuotti huomattavia voittoja, vaan SKOP, joka oli &rdquo;konkurssissa&rdquo; Meillä ei pitänyt olla mitään vaaraa yrityskaappauksesta, sillä sopimussakko oli 35miljoonaa markkaa, jonka pankki olisi ollut velvollinen maksamaan rikkoessaan sopimusta. Meillä ei todellakaan ollut mitään vaaraa sopimusta solmiessamme, sillä pari kuukautta ennen sopimuksen allekirjoitusta KHT-tilintarkastaja oli antanut lausunnon, että omaisuutemme arvo on 600milj.mk:aa, kun velat olivat silloin vain parisataamiljoonaa.</p><p>SKOP pankin määräämä talousjohtaja toimi yhtiömme sisällä pankin valtuutuksella, mutta muodollisesti minun alaisuudessani. Hänellä ei ollut lupa ilmaista todellista asemaansa henkilökunnalle. Näin oli sovittu, mutta hän alkoi toimimaan vastoin sopimustamme yrityksen omistajilta salassa.</p><p>Vain muutamassa kuukaudessa hän oli saanut puhuttua/lahjottua yrityksemme avainhenkilöt avustamaan yrityksemme kaappauksessa pankin haltuun. Yrityksemme parhaimmin palkitut johtajat oli saatu keskittymään yrityksemme alasajoon ja konkurssin kautta siirtämään yrityksemme omistus ja omaisuus SKOP:n roskapankin haltuun.</p><p>Nämä &rdquo;myyrät&rdquo;, &rdquo;Räikkö räähkät&rdquo; olivat tyytyneet pieniin palkkioihin, työpaikan säilymiseen, hiukan korkeampaan palkkaan ja SKOP:n Roskapankista saatuihin kiinteistöihin, jotka he saivat pilkkahintaan. Pankki järjesti vielä ostosumman rahoituksen edullisesti veronmaksajien piikkiin. Valtion hallussa olleen SKOP:n pankkiirien oma tavoite oli vain turvata työpaikkansa ja kohtuuttoman suuret palkat yrityksemme johdossa, jotka maksoi veronmaksajat.</p><p>Samalla aikaa, kun SKOP:n pankkiiri yhtiömme sisällä, joka oli yksi pääsyyllisistä koko Suomen pankkikriisin SKOP:n arvopaperiosaston päällikkönä, sai puhuttua Suomessa yhden arvostetuimman tilintarkastusyhteisön &nbsp;KPMG Wideri:n &nbsp;KHT-tilintarkastajan väärentämään yhtiömme tilintarkastuskertomuksia, omaisuusarvoja ja laskemaan niitä 70%:a todellisista arvoista. SKOP maksoi Widerille huomattavia palkkiota, satojatuhansia tilintarkastajan &rdquo;kaksoisagentin&rdquo; roolista.</p><p>Näistä kaikista SKOP:n ja KHT-tilintarkastajan ja yrityksemme avainhenkilöiden toiminnasta on pitävät todisteet KRP:n takavarikoimissa SKOP:n johtokunnan ja Liiketoimintaryhmän pöytäkirjoissa ja niiden liitteissä sekä puhelunahoitteissa.</p><p><strong>Miten tämä kaappaus sitten oli mahdollista?</strong></p><p>SKOP pankin lakimiehen kaksoisveli toimi Oikeuskanslerin viraston virkamiehenä, jonne meidän valituksemme tuomioistuinten ja virkamiesten toiminnasta tyssäsi. Välimiesoikeuden yksi tuomari toimi samaan aikaan SKOP:n asianajajana ja toinen tuomari oli suoraan sidoksissa pankkiin. Syyttäjien motiiveja ja heidän saamiaan etuja SKOP:lta voi vain arvailla. Oikeusistuimet tukeutuivat tuomioissaan Presidentti Mauno Koiviston ohjeistukseen konklaavissa, joka pidettiin Presidentin linnassa 6.5.1992. Siinä ohjeistettiin oikeuden tuomarit toimimaan velallisten vahingoksi ja pankkien hyväksi vastoin voimassa ollutta lainsäädäntöä.</p><p>Syyttäjät ja oikeusistuimet tekivät päätöksensä lahjotun KHT-tilintarjastajan asiantuntijalausuntojen perustella. Heillä kenelläkään ei ollut koulutusta, ammattitaitoa eikä myöskään kykyä arvioida esitettyjä todisteita.</p><p>Median päätoimittajat oli ns. luotettavan median päätoimittajat oli valjastettu toimimaan SKOP:n apuna ja ohjamaan uutisointia pankin eduksi n. valemediana. Siitä minulla on todisteena puhelunauhoite ja muutama totuuden vastainen ja vääristelty lehtileike.</p><p>SKOP:n pankkiiri sanoo yhdellä puhelunauhoitteella minulle selkeästi, että &rdquo;meillä ei ole mitään oikeutta vaatia omaisuuttamme takaisin&rdquo;</p><p>Putin toimii nyt aivan samalla tavoin eri suunnilla, hajottaen, halliten &ndash; levittämällä valheita, disinformaatiota ja kiistämällä kaiken mitä itse tekee.</p><p>Lopputulos tulee olemaan myös sama, kuin meidän perheellä, mutta suuremmassa mittakaavassa. Suomessa on jo olemassa valmiina ne henkilöt, jotka alkavat johtamaan maata miehityksen jälkeen. Ex-pääministerimme rooli Kremlin pankkiirina ihmetytti minua ja ulkomaalaisia tuttaviani, kun aiheesta olen heidän kanssaan keskustellut. Olemme tulleet samaan tulokseen, että hänen asemansa selviää Suomen miehityksen jälkeen ja se on korkealla Venäjän federaation hallinnossa.</p><p><strong>Blogini on tarkoituksella provokatiivinen, mutta muistakaa aina, että ajatukset ja sanat eivät riitä vielä tappamaan tai valloittamaan naapurivaltioita, mutta vieraan valtion asevoimat voi tehdä todeksi ne molemmat.</strong></p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Ikävä on seurata, että media, päättäjät, SUPO ja puolustusvoimat on onnistuttu harhauttamaan trollien perään, kun se todellinen vaara tulee Suomen puolueiden, poliitikkojen, päättäjien, virkamiesten, uskonlahkojen ja ns. luotettavan median sisältä – korruptio.

Trollit olivat vain Putinin harhautus, johon koukkuun kaikki tarttuivat.

Ei tarvitse paljon lukea kansainvälistä mediaa, kun ymmärtää, että Venäjä on lahjonut suoraan rahalla, kiristänyt hallussa olevilla arkaluotoisilla tiedoilla ja lupauksilla länsimaisia vaikuttajia, poliitikoista virkamiehiin, pankkiireista puolueisiin, sisäisestä turvallisuudesta vastaavista kunnallispoliitikoihin. Se lista on loputon.

Harvoilla valtioilla on sisäinen valvonta, joka ulottuu kaikkialle valtion ja kuntien hallintoon. Minun tiedossani on vain Viro, jossa kaikki päättäjät ovat tiukan valvonnan alla, niin oikeusviranomaiset, virkamiehet, poliitikot, puolustusvoimat kuin valtioyhtiöiden johto. Se on ainut maa, jossa niitä ”maansa myyneitä” on saatu myös paljastettua, syytteisiin ja tuomiolle.

Olkiluoto 3 ja nyt Fennovoiman todelliset vaikuttajat ovat Kremlissä. Molempia hankkeita pyritään vaikeuttamaan Venäjältä. Arevalla on suorat kiinteät taloudelliset suhteet Venäjälle ja Simens on korruptoitunut jo aikoja sitten Kremli myönteiseksi. Venäjän etu on se, että ydinvoimaloita ei saada käyttöön.

Brittien Brexit oli järkyttävä esimerkki siitä, kuinka Venäjältä autettiin luomaan valheellinen propaganda kampanja Britannian irrottamiseksi EU:sta. Samalla disinformaatiolla pyritään saamaan Putin myönteinen Trump Yhdysvaltain presidentiksi.

Putin pelaa uskottavan valehtelijan roolia. Media kirjoittaa ja kumoaa valheet, mutta lukijat ja uutisten kuuntelijat ymmärtävät vain otsikot ja lukevat muutaman rivin sen alapuolelta. Media on epäonnistunut uutisoinnissaan, sillä uutiset toimitetaan vielä vanhalla tavalla, kun nykyinen uutisten luku noudattaa SOME:n sääntöjä, jossa otsikko ja ensimmäinen kappale luetaan, ja siirrytään seuraavaan uutiseen tai päivitykseen. Näin kävi Brexit äänestyksessä ja sama on vaarassa toistua nyt USA:n presidentin vaaleissa. VALHEELLA ON LYHET JÄLJET, MUTTA SE RIITTÄÄ MUUTTAMAAN KOKO MAAILMAN POLITIIKAN !

Käytän em. todistelussa omaa kokemustani, sillä tämä vastaa täytin em. maailman politiikan peliä.

Olen itse saanut henkilökohtaisesti kokea aivan saman tavan, jolla meidän yrityksemme ryöstettiin. Tapa, jolla meidät ryöstettiin on käytetty myös valtioiden miehittämisessä ja käytetään tänäkin päivänä. Mutta toimittajat eivät tunnut lukevan historian tärkeimpien tapahtumien syitä, vaan keskittyvät vain seurauksiin.

Näin se tehtiin, niin kuin on tehty jo satoja vuosia.

Teimme pankin kanssa pitävän ja molempia osapuolia hyödyntävän ja sitovan sopimuksen yrityksemme rahoituksesta 90-luvun pankkikriisin alussa. Sopimukseen kuului myös, että pankin edustaja tulee yhtiömme hallintoon ja hallituksessa on enemmistö rahoittajapankkimme edustajia. Syy sopimukseemme ei ollut meidän yrityksemme, joka tuotti huomattavia voittoja, vaan SKOP, joka oli ”konkurssissa” Meillä ei pitänyt olla mitään vaaraa yrityskaappauksesta, sillä sopimussakko oli 35miljoonaa markkaa, jonka pankki olisi ollut velvollinen maksamaan rikkoessaan sopimusta. Meillä ei todellakaan ollut mitään vaaraa sopimusta solmiessamme, sillä pari kuukautta ennen sopimuksen allekirjoitusta KHT-tilintarkastaja oli antanut lausunnon, että omaisuutemme arvo on 600milj.mk:aa, kun velat olivat silloin vain parisataamiljoonaa.

SKOP pankin määräämä talousjohtaja toimi yhtiömme sisällä pankin valtuutuksella, mutta muodollisesti minun alaisuudessani. Hänellä ei ollut lupa ilmaista todellista asemaansa henkilökunnalle. Näin oli sovittu, mutta hän alkoi toimimaan vastoin sopimustamme yrityksen omistajilta salassa.

Vain muutamassa kuukaudessa hän oli saanut puhuttua/lahjottua yrityksemme avainhenkilöt avustamaan yrityksemme kaappauksessa pankin haltuun. Yrityksemme parhaimmin palkitut johtajat oli saatu keskittymään yrityksemme alasajoon ja konkurssin kautta siirtämään yrityksemme omistus ja omaisuus SKOP:n roskapankin haltuun.

Nämä ”myyrät”, ”Räikkö räähkät” olivat tyytyneet pieniin palkkioihin, työpaikan säilymiseen, hiukan korkeampaan palkkaan ja SKOP:n Roskapankista saatuihin kiinteistöihin, jotka he saivat pilkkahintaan. Pankki järjesti vielä ostosumman rahoituksen edullisesti veronmaksajien piikkiin. Valtion hallussa olleen SKOP:n pankkiirien oma tavoite oli vain turvata työpaikkansa ja kohtuuttoman suuret palkat yrityksemme johdossa, jotka maksoi veronmaksajat.

Samalla aikaa, kun SKOP:n pankkiiri yhtiömme sisällä, joka oli yksi pääsyyllisistä koko Suomen pankkikriisin SKOP:n arvopaperiosaston päällikkönä, sai puhuttua Suomessa yhden arvostetuimman tilintarkastusyhteisön  KPMG Wideri:n  KHT-tilintarkastajan väärentämään yhtiömme tilintarkastuskertomuksia, omaisuusarvoja ja laskemaan niitä 70%:a todellisista arvoista. SKOP maksoi Widerille huomattavia palkkiota, satojatuhansia tilintarkastajan ”kaksoisagentin” roolista.

Näistä kaikista SKOP:n ja KHT-tilintarkastajan ja yrityksemme avainhenkilöiden toiminnasta on pitävät todisteet KRP:n takavarikoimissa SKOP:n johtokunnan ja Liiketoimintaryhmän pöytäkirjoissa ja niiden liitteissä sekä puhelunahoitteissa.

Miten tämä kaappaus sitten oli mahdollista?

SKOP pankin lakimiehen kaksoisveli toimi Oikeuskanslerin viraston virkamiehenä, jonne meidän valituksemme tuomioistuinten ja virkamiesten toiminnasta tyssäsi. Välimiesoikeuden yksi tuomari toimi samaan aikaan SKOP:n asianajajana ja toinen tuomari oli suoraan sidoksissa pankkiin. Syyttäjien motiiveja ja heidän saamiaan etuja SKOP:lta voi vain arvailla. Oikeusistuimet tukeutuivat tuomioissaan Presidentti Mauno Koiviston ohjeistukseen konklaavissa, joka pidettiin Presidentin linnassa 6.5.1992. Siinä ohjeistettiin oikeuden tuomarit toimimaan velallisten vahingoksi ja pankkien hyväksi vastoin voimassa ollutta lainsäädäntöä.

Syyttäjät ja oikeusistuimet tekivät päätöksensä lahjotun KHT-tilintarjastajan asiantuntijalausuntojen perustella. Heillä kenelläkään ei ollut koulutusta, ammattitaitoa eikä myöskään kykyä arvioida esitettyjä todisteita.

Median päätoimittajat oli ns. luotettavan median päätoimittajat oli valjastettu toimimaan SKOP:n apuna ja ohjamaan uutisointia pankin eduksi n. valemediana. Siitä minulla on todisteena puhelunauhoite ja muutama totuuden vastainen ja vääristelty lehtileike.

SKOP:n pankkiiri sanoo yhdellä puhelunauhoitteella minulle selkeästi, että ”meillä ei ole mitään oikeutta vaatia omaisuuttamme takaisin”

Putin toimii nyt aivan samalla tavoin eri suunnilla, hajottaen, halliten – levittämällä valheita, disinformaatiota ja kiistämällä kaiken mitä itse tekee.

Lopputulos tulee olemaan myös sama, kuin meidän perheellä, mutta suuremmassa mittakaavassa. Suomessa on jo olemassa valmiina ne henkilöt, jotka alkavat johtamaan maata miehityksen jälkeen. Ex-pääministerimme rooli Kremlin pankkiirina ihmetytti minua ja ulkomaalaisia tuttaviani, kun aiheesta olen heidän kanssaan keskustellut. Olemme tulleet samaan tulokseen, että hänen asemansa selviää Suomen miehityksen jälkeen ja se on korkealla Venäjän federaation hallinnossa.

Blogini on tarkoituksella provokatiivinen, mutta muistakaa aina, että ajatukset ja sanat eivät riitä vielä tappamaan tai valloittamaan naapurivaltioita, mutta vieraan valtion asevoimat voi tehdä todeksi ne molemmat.

]]>
1 http://pelisuomi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/225222-media-trollit-on-jo-paljastettu-mutta-suomen-myyneet-ovat-se-todellinen-uhka#comments Korruptio Russia Trollit USA Venäjä Sun, 30 Oct 2016 03:02:00 +0000 Pertti Lindeman http://pelisuomi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/225222-media-trollit-on-jo-paljastettu-mutta-suomen-myyneet-ovat-se-todellinen-uhka
Trolliarmeija vai kasapäin huolestuneita kansalaisia? http://danielsazonov.puheenvuoro.uusisuomi.fi/221180-trolliarmeija-vai-kasapain-huolestuineita-kansalaisia <p>Poliittisten nuorisojärjestöjen kannanotot eivät usein juuri ota tuulta purjeisiin. Yleensä niistä kiinnostuu vain puolueen oma verkkojulkaisu ja muutamat yksittäiset muut mediat. Sosiaalisessa mediassakin keskustelu jää vaisuksi. Muutama kymmenen vannoutunutta aktiivia jakaa kannanoton, viitisenkymmentä tykkää ja pari toisen puolueen politrukkia tai nuorisojermua käy haukkumassa avauksen.</p><p>Kohtuullisen varmojakin tapoja päästä mediassa läpi ja herättää keskustelua toki on. Sääntö kuuluu, että se onnistuu joko haukkumalla oma emopuolue tai esittämällä jotain oikealta tai vasemmalta ohi totutun ja sovinnaisen. Nyt olen valmis &ndash; erityisesti sosiaalisen median keskustelujen osalta - lisäämään sääntöön kolmannen kohdan: lausu mitä tahansa ulko- ja turvallisuuspolitiikasta.</p><p>Julkaisimme eilen Kokoomusnuorten kannanoton otsikolla &rdquo;<a href="http://www.kokoomusnuoret.fi/kannanotot/2016/08/kokoomusnuoret-venajan-aggressioon-reagoitava-tiukasti/">Kokoomusnuoret: Venäjän agressioon reagoitava tiukasti</a>&rdquo;. Kannanoton sisältö oli jämpti, mutta ei mielettömän radikaali. Siinä vaadittiin itsenäisen valtion rajojen koskemattomuuden kunnioittamista, kansainvälisen oikeuden noudattamista ja Euroopan unionin tiukkaa yhtenäistä linjaa ulko- ja turvallisuuspoliittisissa kysymyksissä. Itse asiassa siis aikalailla vetoomus jatkaa Suomen vallitsevan virallisen ulkopoliittisen linjan noudattamista ja esiintuomista.</p><p>Kannanotto käynnisti kymmenien ja kymmenien kommenttien keskustelun Kokoomusnuorten <a href="https://www.facebook.com/kokoomusnuoret/?fref=nf">Facebook-sivulla</a>. Vaikka muutama myönteinen ja kannustava kommenttikin löytyy, pääasiassa kommentit sisältävät enemmän tai vähemmän kielteistä ryöpytystä. Poikkeuksellisesti sivun keskustelua on jopa jouduttu moderoimaan asiattomimpien kommenttien poistamiseksi. Sama kaava on toistunut aikaisemminkin mm. NATO-aiheisissa kannanotoissamme.</p><p>Poikkeuksellisen voimakas aktiivisuus yleensä melko hiljaisella poliittisen nuorisojärjestön sivulla saa väkisinkin kysymään: ovatko ulko- ja turvallisuuspoliittiset kysymykset todella näin vahvasti suomalaisten huulilla vai onko ryöpytystä kenties lietsomassa trolliarmeija?</p><p>Oli vastaus edelliseen kysymykseen kumpi tahansa, on johtopäätös selkeä: ulko- ja turvallisuuspoliittiset kysymykset tulee hyssyttelyn sijaan nostaa yhä vahvemmin poliittiseen ja julkiseen keskusteluun.&nbsp;</p> Poliittisten nuorisojärjestöjen kannanotot eivät usein juuri ota tuulta purjeisiin. Yleensä niistä kiinnostuu vain puolueen oma verkkojulkaisu ja muutamat yksittäiset muut mediat. Sosiaalisessa mediassakin keskustelu jää vaisuksi. Muutama kymmenen vannoutunutta aktiivia jakaa kannanoton, viitisenkymmentä tykkää ja pari toisen puolueen politrukkia tai nuorisojermua käy haukkumassa avauksen.

Kohtuullisen varmojakin tapoja päästä mediassa läpi ja herättää keskustelua toki on. Sääntö kuuluu, että se onnistuu joko haukkumalla oma emopuolue tai esittämällä jotain oikealta tai vasemmalta ohi totutun ja sovinnaisen. Nyt olen valmis – erityisesti sosiaalisen median keskustelujen osalta - lisäämään sääntöön kolmannen kohdan: lausu mitä tahansa ulko- ja turvallisuuspolitiikasta.

Julkaisimme eilen Kokoomusnuorten kannanoton otsikolla ”Kokoomusnuoret: Venäjän agressioon reagoitava tiukasti”. Kannanoton sisältö oli jämpti, mutta ei mielettömän radikaali. Siinä vaadittiin itsenäisen valtion rajojen koskemattomuuden kunnioittamista, kansainvälisen oikeuden noudattamista ja Euroopan unionin tiukkaa yhtenäistä linjaa ulko- ja turvallisuuspoliittisissa kysymyksissä. Itse asiassa siis aikalailla vetoomus jatkaa Suomen vallitsevan virallisen ulkopoliittisen linjan noudattamista ja esiintuomista.

Kannanotto käynnisti kymmenien ja kymmenien kommenttien keskustelun Kokoomusnuorten Facebook-sivulla. Vaikka muutama myönteinen ja kannustava kommenttikin löytyy, pääasiassa kommentit sisältävät enemmän tai vähemmän kielteistä ryöpytystä. Poikkeuksellisesti sivun keskustelua on jopa jouduttu moderoimaan asiattomimpien kommenttien poistamiseksi. Sama kaava on toistunut aikaisemminkin mm. NATO-aiheisissa kannanotoissamme.

Poikkeuksellisen voimakas aktiivisuus yleensä melko hiljaisella poliittisen nuorisojärjestön sivulla saa väkisinkin kysymään: ovatko ulko- ja turvallisuuspoliittiset kysymykset todella näin vahvasti suomalaisten huulilla vai onko ryöpytystä kenties lietsomassa trolliarmeija?

Oli vastaus edelliseen kysymykseen kumpi tahansa, on johtopäätös selkeä: ulko- ja turvallisuuspoliittiset kysymykset tulee hyssyttelyn sijaan nostaa yhä vahvemmin poliittiseen ja julkiseen keskusteluun. 

]]>
14 http://danielsazonov.puheenvuoro.uusisuomi.fi/221180-trolliarmeija-vai-kasapain-huolestuineita-kansalaisia#comments Kotimaa Trollit Turpo Fri, 12 Aug 2016 07:49:57 +0000 Daniel Sazonov http://danielsazonov.puheenvuoro.uusisuomi.fi/221180-trolliarmeija-vai-kasapain-huolestuineita-kansalaisia
Jessikan puolustus http://leomirala.puheenvuoro.uusisuomi.fi/217917-jessikan-puolustus <p>Kiusaajat ovat taas&nbsp; kiihottuneina&nbsp; joukolla käyneet Jessikan kimppuun kuten keskiajan noitavainoissa. Ilmeisesti nämä sadistiset kiusaajat&nbsp; saavat siitä jotain perverssiä nautintoa?</p><p>Lukemattomat&nbsp; pikkutrollit&nbsp;&nbsp; toistavat isompien Putin-trollien herjauksia tuhansia kertoja vuodesta toiseen. Eikö pikkutrolleilla ole suhteellisuudentajua? Yksi tyttökö on ihmiskunnan vihollinen?</p><p>Meillä kaikilla on jonkinlainen unelma tai ainakin toive paremmasta maailmasta. Monien&nbsp; toive on että lastenlapsemme jotenkin voisivat elää inhimillistä elämää&nbsp; tällä planeetalla meidän jälkeemme. Mutta mikä on trollien mielessä tärkein?</p><p>Kuvista päätellen monet ovat melkoisia läskikasoja. Monilla on allergioita ja monenlaisia sairauksia joita yritetään parantaa laakkeillä. Nillä paranee useimmiten vain osakkeenomistajien voitot. On sama käytetäänkö hupenevat luonnonvarat aseisiin vai meidän piruparkojen ns. elintason korottamiseen. Lopputulos on että luonto tuhoutuu ja lastenlastemme elämä vaikeutuu. Sadat miljoonat kärsivät suuryritysten voittojen takia. Trolleista tämä on OK.</p><p>Jessikka-tyttönen on varmaan tässä syyllisten ketjussa viattomin.&nbsp; Suurimmat viholliset ovat maailman suurimmat elintarvike- ja lääkeyritykset jotka lihottavat ja sairastuttavat meidät kaikki.&nbsp; Ja pikku trolleilla ei ole muuta aivotoimintaa kuin kiusata joukolla kaikkein pienimpiä.&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Kiusaajat ovat taas  kiihottuneina  joukolla käyneet Jessikan kimppuun kuten keskiajan noitavainoissa. Ilmeisesti nämä sadistiset kiusaajat  saavat siitä jotain perverssiä nautintoa?

Lukemattomat  pikkutrollit   toistavat isompien Putin-trollien herjauksia tuhansia kertoja vuodesta toiseen. Eikö pikkutrolleilla ole suhteellisuudentajua? Yksi tyttökö on ihmiskunnan vihollinen?

Meillä kaikilla on jonkinlainen unelma tai ainakin toive paremmasta maailmasta. Monien  toive on että lastenlapsemme jotenkin voisivat elää inhimillistä elämää  tällä planeetalla meidän jälkeemme. Mutta mikä on trollien mielessä tärkein?

Kuvista päätellen monet ovat melkoisia läskikasoja. Monilla on allergioita ja monenlaisia sairauksia joita yritetään parantaa laakkeillä. Nillä paranee useimmiten vain osakkeenomistajien voitot. On sama käytetäänkö hupenevat luonnonvarat aseisiin vai meidän piruparkojen ns. elintason korottamiseen. Lopputulos on että luonto tuhoutuu ja lastenlastemme elämä vaikeutuu. Sadat miljoonat kärsivät suuryritysten voittojen takia. Trolleista tämä on OK.

Jessikka-tyttönen on varmaan tässä syyllisten ketjussa viattomin.  Suurimmat viholliset ovat maailman suurimmat elintarvike- ja lääkeyritykset jotka lihottavat ja sairastuttavat meidät kaikki.  Ja pikku trolleilla ei ole muuta aivotoimintaa kuin kiusata joukolla kaikkein pienimpiä. 

]]>
29 http://leomirala.puheenvuoro.uusisuomi.fi/217917-jessikan-puolustus#comments Trollit Fri, 03 Jun 2016 16:58:43 +0000 Leo Mirala http://leomirala.puheenvuoro.uusisuomi.fi/217917-jessikan-puolustus
MV lehti ja trollit http://auvorouvinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/217816-mv-lehti-ja-trollit <p>On ollut puhetta ulkovaltojen laskuun toimivista netti trolleista ja muistaakseni joku tutkivan journalismin palkintokin on asian tiimoilta jaettu. Tosin tähän asti trollit ovat olleet puhetta ilman todisteita. MV pisti tutkivat journalistit asiaalle ja löysi todisteita. Meillä todellekin on infosotaa käyviä trolleja joita ulkomailla ylistetään propagandan ammattilaisten toimesta.</p><p>Itse en valitettavasti kuulu MV lehden aktiivilukijoihin mutta Vastavalkea kertoi asian. Ei riitä että MV paljasti trollin, sen juttu myös poiki todisteita.</p><p><a href="http://vastavalkea.fi/2016/05/31/yleisradion-infosotayhteistyon-nolo-paljastuminen/" title="http://vastavalkea.fi/2016/05/31/yleisradion-infosotayhteistyon-nolo-paljastuminen/">http://vastavalkea.fi/2016/05/31/yleisradion-infosotayhteistyon-nolo-pal...</a></p><p>&rdquo;<em>On helppo uskoa, että Harding on vilpittömästi tuota mieltä. Ja kaikesta MV:n mustamaalaamisestaan&nbsp;huolimatta hän ei siis kyseenalaista itse asian pihviä: Hän tuntee Aron ja on ollut tämän kanssa toistuvasti ammatillisesti tekemisissä. Siis amerikkalainen informaatio-operaatioiden ekspertti, joka on muun muassa laatinut Ukrainan informaatiostrategian. &rdquo;</em></p><p>Toisin kuin venäjän trolli armeija josta ei ole muuta todistetta kuin Ylen jutun jälkeen perustettu face ryhmä, tuosta on.</p><p>Ihmetystä herättää ettei Yle, Hesari jne saa aikaan tutkivaa journalismia resursseistaan huolimatta mutta pieni kansalaismedia saa.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> On ollut puhetta ulkovaltojen laskuun toimivista netti trolleista ja muistaakseni joku tutkivan journalismin palkintokin on asian tiimoilta jaettu. Tosin tähän asti trollit ovat olleet puhetta ilman todisteita. MV pisti tutkivat journalistit asiaalle ja löysi todisteita. Meillä todellekin on infosotaa käyviä trolleja joita ulkomailla ylistetään propagandan ammattilaisten toimesta.

Itse en valitettavasti kuulu MV lehden aktiivilukijoihin mutta Vastavalkea kertoi asian. Ei riitä että MV paljasti trollin, sen juttu myös poiki todisteita.

http://vastavalkea.fi/2016/05/31/yleisradion-infosotayhteistyon-nolo-paljastuminen/

On helppo uskoa, että Harding on vilpittömästi tuota mieltä. Ja kaikesta MV:n mustamaalaamisestaan huolimatta hän ei siis kyseenalaista itse asian pihviä: Hän tuntee Aron ja on ollut tämän kanssa toistuvasti ammatillisesti tekemisissä. Siis amerikkalainen informaatio-operaatioiden ekspertti, joka on muun muassa laatinut Ukrainan informaatiostrategian. ”

Toisin kuin venäjän trolli armeija josta ei ole muuta todistetta kuin Ylen jutun jälkeen perustettu face ryhmä, tuosta on.

Ihmetystä herättää ettei Yle, Hesari jne saa aikaan tutkivaa journalismia resursseistaan huolimatta mutta pieni kansalaismedia saa.

]]>
54 http://auvorouvinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/217816-mv-lehti-ja-trollit#comments Trollit Trollitehdas Wed, 01 Jun 2016 17:46:29 +0000 Auvo Rouvinen http://auvorouvinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/217816-mv-lehti-ja-trollit
Suuri journalismipalkinto vainoharhaisille kirjoituksille http://ollijuntunen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/213868-suuri-journalismipalkinto-vainoharhaisille-kirjoituksille <p>Suuren Journalistipalkinnon 2015 voittajat on valittu. Vuoden juttu -palkinnon voitti Jessikka Aro Yle Kioskin juttusarjalla: <a href="http://yle.fi/uutiset/yle_pietarin_trollitehtaalla__nain_venajan_propagandaa_rustataan_kellon_ympari/7804386">Venäjän trollit Suomessa</a>. Jessikka Aron juttusarja käsitteli palkintolautakunnan mukaan monipuolisesti Venäjän verkkopropagandaa ja yrityksiä vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen Suomessa.<br />Ongelmana on vain, ettei jutuissa ollut yhtään mitään tähän viittaavaakaan. Aro pystyi lähinnä osoittamaan sen, että suomalaisessa verkossa toimii aktiivisesti henkilöitä, jotka haluavat ylläpitää hyviä suhteita Venäjään. Tämä ei ole mikään uutinen, koska nämä ihmiset juuri tällä aktiivisella toiminnallaan pyrkivät kertomaan tämän avoimesti.<br /><br />Aro väittää jollakin tapaa Venäjän masinoivan tämän &rdquo;trolliarmeijan&rdquo; ajamaan etuaan. Mitään todistetta hän ei tästä esitä. Hän ei osoita, että Venäjän valtio olisi mitenkään edes yhteydessä näihin ihmisiin. Aro kyllä kävi Pietarissa esittelemässä rakennusta, josta trollaamisen pitäisi tapahtua, mutta ei tässäkään jutussa ollut mitään todistetta verkkovaikuttamisesta Suomessa. Koko juttusarja on suorastaan typerryttävän tyhjä kaikesta sisällöstä. Olen käsitellyt tätä jo aiemminkin kahdessa kirjoituksessani (<a href="http://ollijuntunen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/199359-venaja-trollit-ovat-yleisradion-luoma-harhainen-salaliittoteoria">http://ollijuntunen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/199359-venaja-trollit-ovat-yleisradion-luoma-harhainen-salaliittoteoria</a> ja (<a href="http://ollijuntunen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/205181-venajan-trolliarmeijan-puolesta">http://ollijuntunen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/205181-venajan-trolliarmeijan-puolesta</a>).</p><p>Eräs perustelu Aron saamalle palkinnolle oli hänen kokemansa vaino näiden trollien taholta. Minäkin myönnän lähettäneeni hänelle sähköpostia, jossa kysyin häneltä perusteita ja todisteita näkemyksilleen. En ole havainnut häneen kohdistuvan mitään epäasiallista vainoa, tai en ainakaan mitään sellaista, jota pahempaa Yleisradio ei olisi kohdistanut toistuvasti muun muassa maahanmuuttokriittisiin tai Venäjä-myönteisiin ihmisiin.</p><p>Lisäksi trollikirjoittelu on ollut luomassa täysin suhteetonta Venäjä-hysteriaa lehdistössä. Ilmeisesti Putin ja Venäjä ovat kaiken tapahtuvan takana. Kun Venäjältä tuli vähäisessä määrin laillisia turvapaikanhakijoita, tämä katsottiin Venäjän hybridisodaksi Suomea vastaan. Kun samaan aikaan Ruotsista tuli yli 30 000 turvapaikanhakijaa laittomasti, niin tästä ei arvosteltu ruotsalaisia ollenkaan. Tästä hysteriasta on tullut vähitellen päivittäistä. Esimerkiksi äskettäin Iltasanomien mukaan Putin oli Saksan osavaltiovaalien suurin voittaja (<a href="http://www.iltasanomat.fi/ulkomaat/art-2000001137666.html">http://www.iltasanomat.fi/ulkomaat/art-2000001137666.html</a>).</p><p>Surkuhupaisaa tästä kaikesta tekee se, että juuri vasta maaliskuun alussa nämä tässä jutussa mainitut mediat julkaisivat yhteisen kannanoton (<a href="http://yle.fi/uutiset/paatoimittajien_kannanotto_luotettavan_median_puolesta/8709207">http://yle.fi/uutiset/paatoimittajien_kannanotto_luotettavan_median_puolesta/8709207</a>), jossa luvataan muun muassa, että &rdquo;Sitoudumme oikeisiin tietoihin perustuvaan ja merkitykselliseen journalismiin.&rdquo; Tämän ei pitäisi tarkoittaa perustelemattomia syytöksiä, salaliittoteorioita ja juttujen kirjoittamista vailla minkäänlaista näyttöä niiden luotettavuudesta. Nyt olisi tämän &rdquo;eettisesti kestäviin periaatteisiin sitoutuneen&rdquo; median korkea aika esittää jonkinlainen todiste siitä, että Venäjä kävisi jotain verkkokampanjaa Suomessa. Erityisesti sen takia, että se on syyttänyt toistuvasti syyttänyt vaihtoehtoista mediaa Venäjän agenteiksi.</p><p>Kun suomalainen valtamedia syyttää monia suomalaisia vieraan vallan agenteiksi, eikö tästä pitäisi esittää edes jokin todiste? Jos tällaista ei ole, niin onko tämä oikeisiin tietoihin perustuvaa ja merkityksellistä journalismia? Missä määrin kukaan voi enää luottaa suomalaisiin tiedotusvälineisiin?</p><p>En pidä mitenkään mahdottomana, etteikö Venäjä harjoittaisi oikeastikin verkkovaikuttamista Suomessa. Jos joku pystyisi tämän osoittamaan, siitä tosiaan ansaitsisi journalismipalkinnon. Jos Venäjä harjoittaa tällaista, niin se tuskin paljastuu, koska Suomessa ei ilmeisesti harjoiteta laadukasta journalismia. Kehotan kaikkia allekirjoittamaan kansalaisaloitteen Yle-veron lakkauttamiseksi (<a href="https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/1818">https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/1818</a>). Tällaista propagandaa ei tule rahoittaa veronmaksajien varoista.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Suuren Journalistipalkinnon 2015 voittajat on valittu. Vuoden juttu -palkinnon voitti Jessikka Aro Yle Kioskin juttusarjalla: Venäjän trollit Suomessa. Jessikka Aron juttusarja käsitteli palkintolautakunnan mukaan monipuolisesti Venäjän verkkopropagandaa ja yrityksiä vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen Suomessa.
Ongelmana on vain, ettei jutuissa ollut yhtään mitään tähän viittaavaakaan. Aro pystyi lähinnä osoittamaan sen, että suomalaisessa verkossa toimii aktiivisesti henkilöitä, jotka haluavat ylläpitää hyviä suhteita Venäjään. Tämä ei ole mikään uutinen, koska nämä ihmiset juuri tällä aktiivisella toiminnallaan pyrkivät kertomaan tämän avoimesti.

Aro väittää jollakin tapaa Venäjän masinoivan tämän ”trolliarmeijan” ajamaan etuaan. Mitään todistetta hän ei tästä esitä. Hän ei osoita, että Venäjän valtio olisi mitenkään edes yhteydessä näihin ihmisiin. Aro kyllä kävi Pietarissa esittelemässä rakennusta, josta trollaamisen pitäisi tapahtua, mutta ei tässäkään jutussa ollut mitään todistetta verkkovaikuttamisesta Suomessa. Koko juttusarja on suorastaan typerryttävän tyhjä kaikesta sisällöstä. Olen käsitellyt tätä jo aiemminkin kahdessa kirjoituksessani (http://ollijuntunen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/199359-venaja-trollit-ovat-yleisradion-luoma-harhainen-salaliittoteoria ja (http://ollijuntunen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/205181-venajan-trolliarmeijan-puolesta).

Eräs perustelu Aron saamalle palkinnolle oli hänen kokemansa vaino näiden trollien taholta. Minäkin myönnän lähettäneeni hänelle sähköpostia, jossa kysyin häneltä perusteita ja todisteita näkemyksilleen. En ole havainnut häneen kohdistuvan mitään epäasiallista vainoa, tai en ainakaan mitään sellaista, jota pahempaa Yleisradio ei olisi kohdistanut toistuvasti muun muassa maahanmuuttokriittisiin tai Venäjä-myönteisiin ihmisiin.

Lisäksi trollikirjoittelu on ollut luomassa täysin suhteetonta Venäjä-hysteriaa lehdistössä. Ilmeisesti Putin ja Venäjä ovat kaiken tapahtuvan takana. Kun Venäjältä tuli vähäisessä määrin laillisia turvapaikanhakijoita, tämä katsottiin Venäjän hybridisodaksi Suomea vastaan. Kun samaan aikaan Ruotsista tuli yli 30 000 turvapaikanhakijaa laittomasti, niin tästä ei arvosteltu ruotsalaisia ollenkaan. Tästä hysteriasta on tullut vähitellen päivittäistä. Esimerkiksi äskettäin Iltasanomien mukaan Putin oli Saksan osavaltiovaalien suurin voittaja (http://www.iltasanomat.fi/ulkomaat/art-2000001137666.html).

Surkuhupaisaa tästä kaikesta tekee se, että juuri vasta maaliskuun alussa nämä tässä jutussa mainitut mediat julkaisivat yhteisen kannanoton (http://yle.fi/uutiset/paatoimittajien_kannanotto_luotettavan_median_puolesta/8709207), jossa luvataan muun muassa, että ”Sitoudumme oikeisiin tietoihin perustuvaan ja merkitykselliseen journalismiin.” Tämän ei pitäisi tarkoittaa perustelemattomia syytöksiä, salaliittoteorioita ja juttujen kirjoittamista vailla minkäänlaista näyttöä niiden luotettavuudesta. Nyt olisi tämän ”eettisesti kestäviin periaatteisiin sitoutuneen” median korkea aika esittää jonkinlainen todiste siitä, että Venäjä kävisi jotain verkkokampanjaa Suomessa. Erityisesti sen takia, että se on syyttänyt toistuvasti syyttänyt vaihtoehtoista mediaa Venäjän agenteiksi.

Kun suomalainen valtamedia syyttää monia suomalaisia vieraan vallan agenteiksi, eikö tästä pitäisi esittää edes jokin todiste? Jos tällaista ei ole, niin onko tämä oikeisiin tietoihin perustuvaa ja merkityksellistä journalismia? Missä määrin kukaan voi enää luottaa suomalaisiin tiedotusvälineisiin?

En pidä mitenkään mahdottomana, etteikö Venäjä harjoittaisi oikeastikin verkkovaikuttamista Suomessa. Jos joku pystyisi tämän osoittamaan, siitä tosiaan ansaitsisi journalismipalkinnon. Jos Venäjä harjoittaa tällaista, niin se tuskin paljastuu, koska Suomessa ei ilmeisesti harjoiteta laadukasta journalismia. Kehotan kaikkia allekirjoittamaan kansalaisaloitteen Yle-veron lakkauttamiseksi (https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/1818). Tällaista propagandaa ei tule rahoittaa veronmaksajien varoista.

]]>
49 http://ollijuntunen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/213868-suuri-journalismipalkinto-vainoharhaisille-kirjoituksille#comments Jessikka Aro Journalismi Trollit Venäjä Vladimir Putin Fri, 18 Mar 2016 12:42:04 +0000 Olli Juntunen http://ollijuntunen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/213868-suuri-journalismipalkinto-vainoharhaisille-kirjoituksille
Journalismin lopun ajat (-ko?) http://myyrylainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/213755-journalismin-lopun-ajat-ko <p><strong>Bonnier on jakanut journalistipalkintonsa. &nbsp;Jessikka Aron saama Vuoden juttu -palkinto saa huolestumaan tiedonvälityksen tasosta. &nbsp; Meillä pitäisi kuitenkin olla oikeus laadukkaaseen tiedonvälitykseen.</strong></p><p><br />Ruotsalaisen&nbsp;<a href="http://www.bonnier.com/">Bonnierin perheyhtiön</a>&nbsp;perustaman &quot;<a href="http://suurijournalistipalkinto.fi/fi/">Suuri journalistipalkinnon</a>&quot; tittelit on taas Suomen osalta jaettu. &nbsp;Muuten pippalot eivät juurikaan saisi kuin kulmakarvoja hieman värähtämään mutta tällä kertaa YLEn toimittavan peikonmetsästäjän palkitseminen provosoi plokittamaan. &nbsp;Aron palkinnon perustelut kun ovat niin huolestuttavat suhteessa hänen juttusarjansa sisältöön.</p><p><br />Aron palinnon perusteluissa tökkii lähinnä kaksi asiaa. &nbsp;Ensinnäkin niissä väitetään Aron jutun käsitelleen monipuolisesti Venäjän yrityksistä vaikuttaa meikäläiseen yleiseen mielipiteeseen. &nbsp;Väärin. &nbsp;Hänen juttusarjansa oli erityisen ja silmiinpistävän yksipuolinen. &nbsp;Sen mukaan kaikki läntisen valtavirtatiedonvälityksen sanomasta poikkeava olisi venäläistä trollaamista ja. &nbsp;Samaten erimielisyys Aron ja hänen hengenheimolaistensa ja taustajoukkojensa kanssa erimieltä oleminen on myös tuomittu juttusarjassa trollaamiseksi sekä hänen henkilökohtaiseksi painostamisekseen, riippumatta ilmaisun asiallisuudesta. &nbsp;Pelkkä mahdollisten läntisten tiedustelupalvelukytkösten aavistelu on kuulemma uhkailemista ja pahoittanut hänen mielensä.</p><p><br />Aro ei myöskään mitenkään suhteuttanut tutkimaansa ilmiötä muuhun menoon eli muiden tahojen harjoittamaan vaikuttamiseen. &nbsp;Jos joku olisi vain ja ainoastaan hänen juttunsa varassa, syntyisi käsitys, että kukaan muu kuin pahat venäläiset eivät yritä vaikutta meihin. &nbsp;Tuollainen yksisilmäinen ja tarkoitushakuiselta näyttävä lähestymistapa ei ole journalistiikkaa vaan propagandaa. &nbsp;Missään nimessä se ei ole monipuolista kohteen tarkastelua.</p><p><br />Toiseksi perusteluissa kehutaan kuinka ulkomaalaiset tiedotusvälineet ovat kiinnostuneet Arosta tämän juttusarjan takia. &nbsp;Onko siis palkittavan journalistiikan tarkoitus toimittajan henkilökohtainen ylistäminen ja glorifioiminen? Narsismin ylistys? Eikö journalismin pitäisikään määritelmänsä mukaisesti (<a href="https://fi.wikipedia.org/wiki/Journalismi">wikipedia</a>) olla toimintaa, jonka tehtävänä on kerätä, varmentaa ja eritellä tietoa ja esittää se joukkoviestimien avulla esimerkiksi uutisten muodossa.&nbsp;</p><p><br />Oma lukunsa Aron toimissa on hänen yrityksensä alkaa<a href="http://yle.fi/uutiset/oletko_joutunut_venajan_trolliarmeijan_kohteeksi__kerro_kokemuksistasi/7470016">&nbsp;luoda laitonta henkilörekisteriä</a>&nbsp;trolleina pitämistään henkilöistä. &nbsp;Hän yritti saada lukijansa, kuulijansa ja katsojansa keräämään hänelle tuota rekisteriä. &nbsp;Julkisuus onneksi pysäytti &nbsp;hänen ja YLEn yrityksen alkuunsa vaikka sitäkin yritettiin saada leimatuksi trollien harjoittamaksi vaiennuskampanjaksi.</p><p><br />Jos tälläiset palkitaan huippujournalismina niin miten n.s. laatutiedonlevitteet katsovat voivansa kohdata n.s. vaihtoehtokanavat? Nuoe MV-lehdet, Über-uutiset ja mitä niitä onkaan? &nbsp;He eivät ilmeisesti näe muuta keinoa kuin lähteä haukkumisen ja parjaamisen tielle kuten&nbsp;<a href="http://yle.fi/uutiset/paatoimittajien_kannanotto_luotettavan_median_puolesta/8709207">taannoisessa julistuksessa</a>&nbsp;joukko päätoimittajia teki. &nbsp;Journalismin sisällön laadulla kun he eivät pärjää. &nbsp;Olemmeko siis menettäneet laatulehdistön ? Ja kuinka lopullisesti?</p><p>&nbsp;</p><p>P.s.: Tämä sama kirjoitus on julkaistu myös <a href="http://myyrantyo.blogspot.fi/">Myyräntyö-plokissani </a>hieman aiemmin.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Bonnier on jakanut journalistipalkintonsa.  Jessikka Aron saama Vuoden juttu -palkinto saa huolestumaan tiedonvälityksen tasosta.   Meillä pitäisi kuitenkin olla oikeus laadukkaaseen tiedonvälitykseen.


Ruotsalaisen Bonnierin perheyhtiön perustaman "Suuri journalistipalkinnon" tittelit on taas Suomen osalta jaettu.  Muuten pippalot eivät juurikaan saisi kuin kulmakarvoja hieman värähtämään mutta tällä kertaa YLEn toimittavan peikonmetsästäjän palkitseminen provosoi plokittamaan.  Aron palkinnon perustelut kun ovat niin huolestuttavat suhteessa hänen juttusarjansa sisältöön.


Aron palinnon perusteluissa tökkii lähinnä kaksi asiaa.  Ensinnäkin niissä väitetään Aron jutun käsitelleen monipuolisesti Venäjän yrityksistä vaikuttaa meikäläiseen yleiseen mielipiteeseen.  Väärin.  Hänen juttusarjansa oli erityisen ja silmiinpistävän yksipuolinen.  Sen mukaan kaikki läntisen valtavirtatiedonvälityksen sanomasta poikkeava olisi venäläistä trollaamista ja.  Samaten erimielisyys Aron ja hänen hengenheimolaistensa ja taustajoukkojensa kanssa erimieltä oleminen on myös tuomittu juttusarjassa trollaamiseksi sekä hänen henkilökohtaiseksi painostamisekseen, riippumatta ilmaisun asiallisuudesta.  Pelkkä mahdollisten läntisten tiedustelupalvelukytkösten aavistelu on kuulemma uhkailemista ja pahoittanut hänen mielensä.


Aro ei myöskään mitenkään suhteuttanut tutkimaansa ilmiötä muuhun menoon eli muiden tahojen harjoittamaan vaikuttamiseen.  Jos joku olisi vain ja ainoastaan hänen juttunsa varassa, syntyisi käsitys, että kukaan muu kuin pahat venäläiset eivät yritä vaikutta meihin.  Tuollainen yksisilmäinen ja tarkoitushakuiselta näyttävä lähestymistapa ei ole journalistiikkaa vaan propagandaa.  Missään nimessä se ei ole monipuolista kohteen tarkastelua.


Toiseksi perusteluissa kehutaan kuinka ulkomaalaiset tiedotusvälineet ovat kiinnostuneet Arosta tämän juttusarjan takia.  Onko siis palkittavan journalistiikan tarkoitus toimittajan henkilökohtainen ylistäminen ja glorifioiminen? Narsismin ylistys? Eikö journalismin pitäisikään määritelmänsä mukaisesti (wikipedia) olla toimintaa, jonka tehtävänä on kerätä, varmentaa ja eritellä tietoa ja esittää se joukkoviestimien avulla esimerkiksi uutisten muodossa. 


Oma lukunsa Aron toimissa on hänen yrityksensä alkaa luoda laitonta henkilörekisteriä trolleina pitämistään henkilöistä.  Hän yritti saada lukijansa, kuulijansa ja katsojansa keräämään hänelle tuota rekisteriä.  Julkisuus onneksi pysäytti  hänen ja YLEn yrityksen alkuunsa vaikka sitäkin yritettiin saada leimatuksi trollien harjoittamaksi vaiennuskampanjaksi.


Jos tälläiset palkitaan huippujournalismina niin miten n.s. laatutiedonlevitteet katsovat voivansa kohdata n.s. vaihtoehtokanavat? Nuoe MV-lehdet, Über-uutiset ja mitä niitä onkaan?  He eivät ilmeisesti näe muuta keinoa kuin lähteä haukkumisen ja parjaamisen tielle kuten taannoisessa julistuksessa joukko päätoimittajia teki.  Journalismin sisällön laadulla kun he eivät pärjää.  Olemmeko siis menettäneet laatulehdistön ? Ja kuinka lopullisesti?

 

P.s.: Tämä sama kirjoitus on julkaistu myös Myyräntyö-plokissani hieman aiemmin.

]]>
7 http://myyrylainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/213755-journalismin-lopun-ajat-ko#comments Bonnier Jessikka Aro Journalismi Trollit Wed, 16 Mar 2016 12:02:30 +0000 Jorma Myyryläinen http://myyrylainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/213755-journalismin-lopun-ajat-ko
Saksan tiedustelupalvelu Venäjän trollien kimppuun http://jounisnellman.puheenvuoro.uusisuomi.fi/213295-saksan-tiedustelupalvelu-venajan-trollien-kimppuun <p>Saksan tiedustelupalvelu BND lähtee sotaan Venäjän trolleja vastaan, kirjoittaa tänään laatulehti die Zeit. Tehtävänä on pitää Saksan hallitus paremmin tietoisena Venäjän propagandasta ja paljastaa suurelle yleisölle sen toimintatapoja. Naton strategisen viestinnän yksikössä on havaittu, että Venäjä pyrkii trollaamisellaan horjuttamaan Saksan liittokansleri Angela Merkelin asemaa ja jopa vaihtamaan Saksan poliittisen johdon.</p><p>Venäjällä on kana kynittävänään Angela Merkelin kanssa jo Ukrainan sodan rauhanneuvotteluista, joissa Merkel esiintyi tiukkana ja puolusti EU:n pakotteita. Venäjä on pyrkinyt kaatamaan Merkeliä esimerkiksi keksityllä raiskausuutisella, jonka piti osoittaa Saksan olevan pakolaisten takia romahduksen partaalla. &quot;Lisan&quot; tarinan levittelyyn sotkeutui jopa Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov.</p><p>Trollit kylvävät keksittyjä uutisia valemedioihin, joista niitä sitten poimitaan someen ja joskus perinteiseen mediaankin. Kuulostaako tutulta? Die Zeit kertoo, että propaganda oli tärkeä ase jo sata vuotta sitten. Parhaiten yleisön tajuntaan tarttuvat kauhutarinat.</p><p>EU aloitti oman trollisotansa jo vuosi sitten. EU:n palkkaamat asiantuntijat ovat havainneet Venäjän trollausta Itä-Euroopassa, mutta viime viikkoina trollit ovat keskittyneet enenevässä määrin Angela Merkeliin.</p><p>Ei koske Suomea, niinkö? Ovatko esimerkiksi Alexander Stubbia vastaan suunnatut mediakampanjat ja häirintä jostain masinoituja? Siinä on tutkiville journalisteille ja ehkä tiedusteluihmisillekin miettimistä. Suomen historia on tässä asiassa synkkä, siitä kertoo esimerkiksi Riku Keski-Rauskan Georg C. Ehrnrooth-elämäkerta.</p><p><a href="http://www.zeit.de/politik/deutschland/2016-03/bnd-russland-propaganda-hybrider-krieg" title="http://www.zeit.de/politik/deutschland/2016-03/bnd-russland-propaganda-hybrider-krieg">http://www.zeit.de/politik/deutschland/2016-03/bnd-russland-propaganda-h...</a></p> Saksan tiedustelupalvelu BND lähtee sotaan Venäjän trolleja vastaan, kirjoittaa tänään laatulehti die Zeit. Tehtävänä on pitää Saksan hallitus paremmin tietoisena Venäjän propagandasta ja paljastaa suurelle yleisölle sen toimintatapoja. Naton strategisen viestinnän yksikössä on havaittu, että Venäjä pyrkii trollaamisellaan horjuttamaan Saksan liittokansleri Angela Merkelin asemaa ja jopa vaihtamaan Saksan poliittisen johdon.

Venäjällä on kana kynittävänään Angela Merkelin kanssa jo Ukrainan sodan rauhanneuvotteluista, joissa Merkel esiintyi tiukkana ja puolusti EU:n pakotteita. Venäjä on pyrkinyt kaatamaan Merkeliä esimerkiksi keksityllä raiskausuutisella, jonka piti osoittaa Saksan olevan pakolaisten takia romahduksen partaalla. "Lisan" tarinan levittelyyn sotkeutui jopa Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov.

Trollit kylvävät keksittyjä uutisia valemedioihin, joista niitä sitten poimitaan someen ja joskus perinteiseen mediaankin. Kuulostaako tutulta? Die Zeit kertoo, että propaganda oli tärkeä ase jo sata vuotta sitten. Parhaiten yleisön tajuntaan tarttuvat kauhutarinat.

EU aloitti oman trollisotansa jo vuosi sitten. EU:n palkkaamat asiantuntijat ovat havainneet Venäjän trollausta Itä-Euroopassa, mutta viime viikkoina trollit ovat keskittyneet enenevässä määrin Angela Merkeliin.

Ei koske Suomea, niinkö? Ovatko esimerkiksi Alexander Stubbia vastaan suunnatut mediakampanjat ja häirintä jostain masinoituja? Siinä on tutkiville journalisteille ja ehkä tiedusteluihmisillekin miettimistä. Suomen historia on tässä asiassa synkkä, siitä kertoo esimerkiksi Riku Keski-Rauskan Georg C. Ehrnrooth-elämäkerta.

http://www.zeit.de/politik/deutschland/2016-03/bnd-russland-propaganda-hybrider-krieg

]]>
23 http://jounisnellman.puheenvuoro.uusisuomi.fi/213295-saksan-tiedustelupalvelu-venajan-trollien-kimppuun#comments Ulkomaat Alexander Stubb Angela Merkel Trollit Turpo Tue, 08 Mar 2016 09:41:42 +0000 Jouni Snellman http://jounisnellman.puheenvuoro.uusisuomi.fi/213295-saksan-tiedustelupalvelu-venajan-trollien-kimppuun
Stubbin trollitehdas http://anttihalinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/207459-stubbin-trollitehdas <p>Iltalehden Tommi Parkkosen Näkökulma-kirjoitus valehtelevista ministereistä(Valehtelijoiden klubi 28.11. netissä)oli kuin raikas tuulahdus synkkään marraskuuhun: kerrankin toimittaja kutsui asioita niiden oikealla nimellä eli valehtelu on valehtelua eikä muunnettua totuutta tai virheiden oikomista ja ties mitä muuta.</p><p>&nbsp;Parkkonen nosti ensiksi tikun nokkaan valtiovarainministeri Stubbin ja todella syystä. Stubb on politiikkaan tulonsa jälkeen koko ajan hokenut, että hän edustaa uutta politiikkaa, uudenlaista tapaa tehdä politiikkaa, avointa, rehellistä, aivan toisenlaista kuin menneillä vuosikymmenillä oli tapana.</p><p>Kaiken tämän jälkeen Stubb tulee eduskuntaan ja valehtelee kansanedustajille päin naamaa hallintarekisterijärjestelmän kannatusluvut. Katsokaa tv-kuvaa ylimielisestä Stubbista, joka vääntää mustaa valkoiseksi ilmeisesti luottaen siihen, että kaikki menee taas läpi ilman ongelmia. Veikko Vennamo olisi Stubbin arvostelemilla vuosikymmenillä kutsunut moista venkoilua &quot;pelin politiikaksi&quot;.</p><p>Koko hallintarekisterisotku on oiva esimerkki demokratian halveksimisesta. Stubbin johtama ministeriö ajaa muutosta kuin käärmettä pyssyyn, jättää oman vero-osastonsa kriittisen lausunnon pois loppualusunnosta, käyttää ns.luottotoimittajiaan levittääkseen omaa disinfromaatiotaan ja kaikki tämä poliisin, syyttäjän ja verottajan varoituksista huolimatta.</p><p>Luottotoimittajiin turvautuminen väärän informaation levittämiseen toi mieleeni automaattisesti varsinaisen disinfromaation sylttytehtaan Pietarissa, jota muistaakseni Stubb ja kumppanit ovat kovasti arvostelleet ja syystäkin. Nyt näyttäisi siltä, että Stubbin johtamaan ministeriöön on perustettu ainakin pienimuotoinen trollitehdas ajamaan herra ministerille mieluisia asioita ja esittämään ne myönteisessä valossa.</p><p>Näistä luottotoimittajista on lukemani perustella ministeriössä oikein lista. Nimet pitäisi nyt ehdottomasti julkaista, vaikkapa otsikolla Stubbin trollit, jotta tietäisimme, ketkä levittävät Stubbin ja hänen&nbsp; johtamiensa virkamiesten propagandaa. Tässä sitä ollaan:&quot;uudenlaista&quot; politiikkaa ajava Stubb turvautuu tarvittaessa täysin putinilaisiin menetelmiin.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Iltalehden Tommi Parkkosen Näkökulma-kirjoitus valehtelevista ministereistä(Valehtelijoiden klubi 28.11. netissä)oli kuin raikas tuulahdus synkkään marraskuuhun: kerrankin toimittaja kutsui asioita niiden oikealla nimellä eli valehtelu on valehtelua eikä muunnettua totuutta tai virheiden oikomista ja ties mitä muuta.

 Parkkonen nosti ensiksi tikun nokkaan valtiovarainministeri Stubbin ja todella syystä. Stubb on politiikkaan tulonsa jälkeen koko ajan hokenut, että hän edustaa uutta politiikkaa, uudenlaista tapaa tehdä politiikkaa, avointa, rehellistä, aivan toisenlaista kuin menneillä vuosikymmenillä oli tapana.

Kaiken tämän jälkeen Stubb tulee eduskuntaan ja valehtelee kansanedustajille päin naamaa hallintarekisterijärjestelmän kannatusluvut. Katsokaa tv-kuvaa ylimielisestä Stubbista, joka vääntää mustaa valkoiseksi ilmeisesti luottaen siihen, että kaikki menee taas läpi ilman ongelmia. Veikko Vennamo olisi Stubbin arvostelemilla vuosikymmenillä kutsunut moista venkoilua "pelin politiikaksi".

Koko hallintarekisterisotku on oiva esimerkki demokratian halveksimisesta. Stubbin johtama ministeriö ajaa muutosta kuin käärmettä pyssyyn, jättää oman vero-osastonsa kriittisen lausunnon pois loppualusunnosta, käyttää ns.luottotoimittajiaan levittääkseen omaa disinfromaatiotaan ja kaikki tämä poliisin, syyttäjän ja verottajan varoituksista huolimatta.

Luottotoimittajiin turvautuminen väärän informaation levittämiseen toi mieleeni automaattisesti varsinaisen disinfromaation sylttytehtaan Pietarissa, jota muistaakseni Stubb ja kumppanit ovat kovasti arvostelleet ja syystäkin. Nyt näyttäisi siltä, että Stubbin johtamaan ministeriöön on perustettu ainakin pienimuotoinen trollitehdas ajamaan herra ministerille mieluisia asioita ja esittämään ne myönteisessä valossa.

Näistä luottotoimittajista on lukemani perustella ministeriössä oikein lista. Nimet pitäisi nyt ehdottomasti julkaista, vaikkapa otsikolla Stubbin trollit, jotta tietäisimme, ketkä levittävät Stubbin ja hänen  johtamiensa virkamiesten propagandaa. Tässä sitä ollaan:"uudenlaista" politiikkaa ajava Stubb turvautuu tarvittaessa täysin putinilaisiin menetelmiin.

]]>
6 http://anttihalinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/207459-stubbin-trollitehdas#comments hallintarekisteri Stubb Trollit Valehtelu Sun, 29 Nov 2015 12:10:40 +0000 Antti Halinen http://anttihalinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/207459-stubbin-trollitehdas